Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Adam Oleksiuk - liczba pozycji (4)

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Rozwoju Regionalnego Europejskiego Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę doktorską z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje jako wykładowca na wyższych uczelniach. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu analiz makroekonomicznych, planowania strategicznego i ekspertyz rynkowych zdobyte m.in. w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz doradztwie gospodarczym. Opublikował szereg artykułów i analiz o tematyce ekonomicznej w prasie fachowej polskiej i zagranicznej. Jest autorem oraz współautorem kilku monografii i podręczników, m.in. „Konsument na rynku e-commerce”, „Makroekonomia: vademecum studenta”, „Marketing usług turystycznych”, „Mikroekonomia”, „Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: gospodarcze wyzwania XXI wieku”.