Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Adam Świtoński - liczba pozycji (1)

Adam Świtoński (ur. 3 września 1975) - doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Jego zainteresowania badawcze związane są z obszarami zastosowań obrazowania wielo– i hiperspektralnego na potrzeby diagnozy fotodynamicznej i diagnostyki chorób dna oka oraz zagadnieniami klasyfikacji wielomodalnych danych ruchu w problemach
identyfikacji osobniczej i oceny nieprawidłowości chodu. Specjalizuje się w technikach nadzorowanego i nienadzorowanego uczenia maszynowego. Jest wykładowca Politechniki Sląskiej i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, autorem 64 publikacji naukowych i kierownikiem trzech projektów badawczych.

Widok:
Na stronie: