Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Adam Zagajewski - liczba pozycji (3)

ur. 21 czerwca 1945, Lwów (Polska, obecnie Ukraina)

Poeta, eseista i prozaik. Współtwórca nowofalowej grupy poetyckiej Teraz i współautor jej manifestów programowych. W drugiej połowie lat 70. związał się z opozycją demokratyczną, był sygnatariuszem „Memoriału 59”, prowadził zajęcia w ramach Towarzystwa Kursów Latających, publikował w drugim obiegu. Współredagował pierwsze numery niezależnego kwartalnika literackiego „Zapis” i współpracował z tym pismem po swoim wyjeździe za granicę. Objęty zakazem druku w latach 1976–78, pracował wtedy jako korektor w miesięczniku „Znak”. W 1979 r. wyjechał na roczne stypendium DAAD (Berliner Künstlerprogramm) do Berlina Zachodniego i pozostał w nim do 1981 r. Po powrocie do Krakowa, w grudniu 1982 r. zdecydował się na emigrację do Francji i zamieszkał w Courbevoie pod Paryżem. Współredaguje wychodzący najpierw w Paryżu, a po 1989 r. w Warszawie, kwartalnik „Zeszyty Literackie”.
Debiutował tomikiem „Komunikat” (1972). Inne jego książki poetyckie to m.in.: „Sklepy mięsne” (1975), „List” (1978), „Jechać do Lwowa” (1985), „Płótno” (1990), „Pragnienie” (1999). Jest również autorem zbiorów esejów i szkiców literackich takich jak: napisany wspólnie z Julianem Kornhauserem „Świat nieprzedstawiony” (1974), „Drugi oddech” (1978), „Dwa miasta” (1991), oraz powieści: „Ciepło, zimno” (1975), „Słuch absolutny” (1982) i „Cienka kreska” (1983).
Laureat licznych prestiżowych nagród literackich, krajowych i zagranicznych, m.in.: Nagrody Kościelskich (1975), Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1988), Międzynarodowej Nagrody Vilenica (1996), Nagrody Tranströmera (2000), Nagrody Literackiej Fundacji im. Konrada Adenauera (2002).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wiersze wybraneWiersze wybrane

Adam Zagajewski

Autorski wybór wierszy Adama Zagajewskiego – od debiutanckiego tomu „Komunikat” po utwory ostatnio powstałe.

Autorski wybór wierszy Adama Zagajewskiego – od debiutanckiego tomu „Komunikat” po utwory ostatnio powstałe.

Ebook

AsymetriaAsymetria

Adam Zagajewski

Tomik wierszy jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów. Potwierdza artystyczną klasę i poetycki kunszt Adama Zagajewskiego.

Tomik wierszy jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów. Potwierdza artystyczną klasę i poetycki kunszt Adama Zagajewskiego.

Ebook

Poezja dla początkującychPoezja dla początkujących

Adam Zagajewski

Przewodnik po poezji polskiej i światowej XX wieku, osobiste poetyckie abecadło i leksykon wiedzy o wierszach pióra Adama Zagajewskiego. Pozwala na nowo spojrzeć na dawnych poetów. Uczy czytania wierszy i ich rozumienia. Odkrywa warsztat poetycki i wskazuje czytelnikowi kierunek, w którym warto podążyć.

Przewodnik po poezji polskiej i światowej XX wieku, osobiste poetyckie abecadło i leksykon wiedzy o wierszach pióra Adama Zagajewskiego. Pozwala na nowo spojrzeć na dawnych poetów. Uczy czytania wierszy i ich rozumienia. Odkrywa warsztat poetycki i wskazuje czytelnikowi kierunek, w którym warto podążyć.