Ebook

Aksjologia w kształceniu pedagogów

Format:
38,01 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Aksjologia w kształceniu pedagogów - Opis

Podręcznik na temat zagadnień dotyczących kształtowania wartości. Pozycja przeznaczona głównie dla pedagogów i wychowawców.

Autorzy w opracowaniu odnoszą się do kwestii znaczenia aksjologii w edukacji oraz w kształceniu i pracy przyszłych pedagogów. W niniejszej publikacji poruszonych zostało wiele zagadnień, m.in. te, które wiążą się z kompetencjami aksjologicznymi oraz wiedzą na ich temat. Odniesiono się również do aktualnego stanu badań w tym zakresie. Skoncentrowano się na edukacji studentów pedagogiki w tym wymiarze, zwłaszcza na zaakcentowaniu takich spraw jak: problem przekazu wartości w wychowaniu, stymulowanie rozwoju moralnego pedagogów, rozwój emocjonalny, moralny i duchowy. Opisano też pedagogikę zabawy, afirmację osoby, ponadto omówiono kulturę współczesnej szkoły jako grunt, na którym mają być szerzone powyższe treści. Poza tym podano ciekawe formy nauczania aksjologii (np. zajęcia terenowe w klasztorach, kościołach, muzeach i galeriach) oraz omówiono zagadnienie edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych.

Aksjologia w kształceniu pedagogów - Informacje szczegółowe

Współtwórca:
Janina Kostkiewicz (redaktor naukowy)
Miejsce i rok wydania:
Kraków 2008
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
Rok pierwszej publikacji książkowej:
2008
ISBN:
978-837-308-887-0
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
1 (pdf)
Rozmiar plików do pobrania:
pdf 1,07 MB

Aksjologia w kształceniu pedagogów - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Dziecko u progu szkołyDziecko u progu szkoły

Halina Dmochowska

Szerokie ujęcie zagadnienia gotowości szkolnej – z uwzględnieniem zarówno aspektów rozwoju emocjonalno-intelektualnego dziecka, jak i przygotowania szkoły od strony instytucjonalnej i zadaniowej.

Szerokie ujęcie zagadnienia gotowości szkolnej – z uwzględnieniem zarówno aspektów rozwoju emocjonalno-intelektualnego dziecka, jak i przygotowania szkoły od strony instytucjonalnej i zadaniowej.

Ebook

Szkice do teorii wychowania krea...Szkice do teorii wychowania kreatywnego

Andrzej J. Sowiński

Szkice na temat procesów, które wyróżniają człowieka spośród innych istot żywych i stanowią element konstytucyjny kultury. Skłaniają do podejmowania dalszych poszukiwań, jak rozwijać kreatywność.

Szkice na temat procesów, które wyróżniają człowieka spośród innych istot żywych i stanowią element konstytucyjny kultury. Skłaniają do podejmowania dalszych poszukiwań, jak rozwijać kreatywność.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)