Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Alina Mądry - liczba pozycji (1)

Adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu i w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Praktycznym efektem badań Aliny Mądry jest wdrażanie odkrytych utworów ponownie do praktyki muzycznej. Aby to urzeczywistniać założyła w roku 2009 Stowarzyszenie „Musica Patria”,w ramach którego działa zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima.
Jej zainteresowania i aktywność naukowa koncentrują się wokół zagadnień związanych przede wszystkim z muzyką polską i powszechną końca XVII i całego XVIII wieku. Dotyczy to zarówno samej twórczości, jak i jej wielu kontekstów: zagadnień estetyczno-stylistycznych, praktyki wykonawczej i instrumentologii. Te dwa ostatnie obszary dopełniają również aspekty związane z ikonografią muzyczną.
W badaniach nad muzyką polską najważniejsze są kwerendy archiwalne i praca bezpośrednio nad źródłem: rękopisem muzycznym czy zapisami o muzyce zachowanymi w różnego rodzaju księgach pochodzących z badanego okresu. Wszystkie te elementy wzajemnie się dopełniają. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki i tej, która na terenie XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej była w repertuarze działających wówczas kościelnych i klasztornych kapel muzycznych.
Jest członkiem: Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i od roku 2005 Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Od roku 2010 ściśle współpracuje z centralą redakcji Repertoire International des Sources Musicales (RISM) we Frankfurcie nad Menem. Od roku 2009 współpracuje także na stałe z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 2: Barok 16...

Alina Mądry

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.