Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Alina Nowak-Romanowicz - liczba pozycji (1)

ur. 14 stycznia 1907, Warszawa
zm. 19 stycznia 1994, Katowice

W latach 1921–26 uczęszczała do klasy fortepianu w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w latach 1926–31 studiowała w Konserwatorium Warszawskim teorię u prof. Rytla i Sikorskiego, grę na fortepianie u prof. Turczyńskiego. Pomiędzy rokiem 1929 i 1931 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 1931–35 muzykologię u Zdzisława Jachimeckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1936 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy o sonatach Józefa Elsnera.
W okresie 1947–52 i 1957–59 wykładała teorię muzyki w PWSM w Katowicach. W 1960 r. podjęła pracę dydaktyczną w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, gdzie w 1961 r. otrzymała stopień doktora, na podstawie monografii o Józefie Elsnerze. Pozostała na uczelni do roku 1973, gdy przeszła na emeryturę, jednak do roku 1978 prowadziła seminarium magisterskie. Rozwijała ożywioną działalność naukową: od roku 1948 współpracowała z Komisją Muzykologii PAU, od 1952 z PWM oraz redakcją „Polskiego słownika biograficznego” w Krakowie, ponadto z Instytutem Sztuki PAN oraz Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie. Wygaszała referaty na kongresach (MAEO w Bydgoszczy i I Międzynarodowym Kongresie Chopinowskim w Warszawie, 1960) i sesjach muzykologicznych.
Znawczyni polskiej kultury muzycznej XVIII i 1. poł. XIX w. Początkowo skoncentrowała się na postaci Józefa Elsnera. Później poszerzyła swe pole badawcze i opublikowała pracę „Muzyka polskiego oświecenia i wczesnego romantyzmu”. W latach 70. opracowała na zamówienie Instytutu Sztuki PAN nową, poszerzoną wersję tej pracy, która została wydana w 1995 r.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom IV...Historia Muzyki Polskiej. Tom IV: Klasycyzm 1750–1830

Alina Nowak-Romanowicz

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.