Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Anda Rottenberg - liczba pozycji (1)

ur. 1944, Nowosybirsk (ZSRR)

Historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw. Przez wiele lat kierowała Galerią Zachęta. Współzałożycielka niezależnej Fundacji Egit (1986), Fundacji Instytut Promocji Sztuki (1998) i Ośrodka Sztuki Współczesnej Fundacji Batorego (1992). Organizowała liczne wystawy promujące polską sztukę w kraju i za granicą (w tym na biennale w Wenecji i São Paulo), a także wystawy problemowe od Niemiec i Rosji po USA i Koreę Południową. Jej teksty krytyczne o sztuce ukazywały się w kilkunastu językach.
Anda Rottenberg to również współautorka scenariusza filmu fabularnego „Bluszcz” (reż. Hanka Włodarczyk), ponadto napisała kompendium wiedzy o polskiej sztuce powojennej „Sztuka w Polsce 1945–2005” (2005; wydanie angielskie 2009). Stale współpracuje z prasą kulturalną, radiem i telewizją.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Berlińska depresjaBerlińska depresja

Anda Rottenberg

Wnikliwe notatki z lektur, intymne wspomnienia o rodzinie i przyjaciołach, szczere i bezkompromisowe uwagi na temat sztuki i wystaw. Zatroskane spojrzenie na Polskę – wszystko to znajdziemy w zapisie rocznego pobytu Andy Rottenberg w Berlinie.

Wnikliwe notatki z lektur, intymne wspomnienia o rodzinie i przyjaciołach, szczere i bezkompromisowe uwagi na temat sztuki i wystaw. Zatroskane spojrzenie na Polskę – wszystko to znajdziemy w zapisie rocznego pobytu Andy Rottenberg w Berlinie.