Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Andrzej Hejmej - liczba pozycji (1)

Literaturoznawca, pracownik w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Autor książki „Muzyczność dzieła literackiego”, redaktor tomu „Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych”, współredaktor tomu „Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia”.
Publikował m.in. w czasopismach „Pamiętnik Literacki”, „Przestrzenie Teorii”, „Teksty Drugie”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Muzyka w literaturzeMuzyka w literaturze

Andrzej Hejmej

Monografia, która jest próbą ujęcia związków literatury z muzyką w świetle najnowszych badań teoretyków intertekstualności i zarazem próba zdiagnozowania aktualnego stanu komparatystyki.

Monografia, która jest próbą ujęcia związków literatury z muzyką w świetle najnowszych badań teoretyków intertekstualności i zarazem próba zdiagnozowania aktualnego stanu komparatystyki.