Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Andrzej Murzyn - liczba pozycji (3)

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał rozprawą na temat „Simone de Beauvoir – próba egzystencjalnej antropologii płci”. Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych o specjalności filozofia pedagogiki i historia filozofii obronił na podstawie rozprawy na temat „Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej”.
Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. Naukowych w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, piastuje także stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Integralnej i Obywatelskiej Instytutu Nauk o Edukacji. Profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.
Autor wielu książek, m.in.: „Simone de Beauvoir: filozofia i płeć” (2000), „Filozofia edukacji u schyłku XX wieku” (2000), „Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej” (2004), „Community college – humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni” (2007). Współautor książek „Dziecko w świecie pokus” oraz „Dziecko w świecie wartości”.
Autor ponad 30 artykułów naukowych. Współtwórca serii naukowej „Nauczyciele Nauczycielom”, współzałożyciel i współredaktor międzynarodowej serii książek „Dialog bez Granic”. Tłumacz kilku książek z pogranicza filozofii i pedagogiki. Sekretarz czasopisma naukowego „Zaranie Śląskie”. Przewodniczący Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kilkakrotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Community College – humanizacja...Community College – humanizacja kulturowo-edukacyjne...

Andrzej Murzyn

Monografia poświęcona funkcjonowaniu amerykańskiej instytucji oświatowej – community college, będącej odpowiedzią na potrzeby wielokulturowego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Monografia poświęcona funkcjonowaniu amerykańskiej instytucji oświatowej – community college, będącej odpowiedzią na potrzeby wielokulturowego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Ebook

Johann Friedrich Herbart i jego...Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście...

Andrzej Murzyn

Opracowanie dotyczące poglądów filozoficznych Johanna Friedricha Herbarta. Zaciekawi zwłaszcza osoby interesujące się pedagogiką i filozofią.

Opracowanie dotyczące poglądów filozoficznych Johanna Friedricha Herbarta. Zaciekawi zwłaszcza osoby interesujące się pedagogiką i filozofią.

Ebook

Community college w XXI wiekuCommunity college w XXI wieku

Andrzej Murzyn

Druga publikacja Andrzeja Murzyna poświęcona funkcjonowaniu community college. Autor opisuje przystosowanie tego typu instytucji do zmian zachodzących w polityce i ekonomii Stanów Zjednoczonych.

Druga publikacja Andrzeja Murzyna poświęcona funkcjonowaniu community college. Autor opisuje przystosowanie tego typu instytucji do zmian zachodzących w polityce i ekonomii Stanów Zjednoczonych.