Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Andrzej Rostworowski - liczba pozycji (1)

ur. 1899, Wilno
zm. 1980, Kraków

Wywodził się ze szlacheckiej rodziny herbu Nałęcz, sięgającej korzeniami średniowiecza. Był synem zamożnego architekta wileńskiego. Lata dzieciństwa, a później okresy wakacji spędzał głównie w majątkach na Polesiu: Narowli i Rudakowie, należących do jego bliskich krewnych. Przed I wojną światową uczył się w gimnazjum w Chyrowie k. Lwowa, w czasie wojny był uczniem gimnazjum w Warszawie, a potem polskiego gimnazjum w Moskwie. W 1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego, formowanego w Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego; brał udział m.in. w opanowaniu przez Polaków Bobrujska. W 1918 r. dotarł przez Wilno do Warszawy i został podoficerem saperów w Wojsku Polskim. Przez następne dwa lata uczestniczył w walkach z bolszewikami na froncie litewsko-białoruskim i w bitwie warszawskiej. W 1922 r. przeszedł do rezerwy, a w 1924 osiadł w odziedziczonym majątku Skobejki k. Szczuczyna w województwie nowogródzkim. Wybudował tam dwór i przez 15 lat gospodarował na ziemi. Zmobilizowany ponownie w stopniu kapitana saperów w 1939 r., uczestniczył w obronie Warszawy; wzięty do niewoli do 1945 r. przebywał w oflagach. Po wyzwoleniu wrócił do kraju, zamieszkał w Krakowie, gdzie w 1961 r. zaczął spisywać wspomnienia. Pisał je „do szuflady”, dla uratowania przeszłości od zapomnienia. Wiedział, że nie nadają się do publikacji w realiach PRL. Zapisywał to, co zapamiętał, i tak, jak zapamiętał – bez autocenzury.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Ziemia, której już nie zobaczyszZiemia, której już nie zobaczysz

Andrzej Rostworowski

Pisane przez niemal dwadzieścia lat „do szuflady” wspomnienia kresowe. Nieocenione źródło wiedzy o dziejach polskiego ziemiaństwa.

Pisane przez niemal dwadzieścia lat „do szuflady” wspomnienia kresowe. Nieocenione źródło wiedzy o dziejach polskiego ziemiaństwa.