Andrzej Sarwa - liczba pozycji (28)

Pisarz, poeta, tłumacz, dziennikarz. Jego dorobek obejmuje 168 samodzielnych książek. Obok literatury pięknej – poezji i prozy, są to opracowania z zakresu religioznawstwa, poradniki dotyczące uprawy roślin oraz przekłady z języków obcych. Jego ostatnie powieści: „Uwikłany”, „Szepty i cienie” oraz „Ziarna ocalenia”, stanowią trylogię z gatunku theological thriller (thriller religijny), której akcja dzieje się w Sandomierzu.

Widok:
Na stronie:
Współautor: