Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Andrzej Waśkiewicz - liczba pozycji (1)

ur. 1963

Z wykształcenia historyk i socjolog, zajmuje się historią idei społecznych i politycznych. Pracuje w Instytucie Socjologii i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jego najważniejsze publikacje to: „Interpretacja teorii politycznej. Spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej” (1998), „Polityka dla dorosłych. Eseje” (2006), „Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej” (2008). Jest też współautorem licealnych podręczników wiedzy o społeczeństwie oraz tłumaczem książki Bernarda Cricka „W obronie polityki” (2004).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Paradoksy idei reprezentacji pol...Paradoksy idei reprezentacji politycznej

Andrzej Waśkiewicz

Książka dotycząca jednej z kluczowych idei związanych z demokracją – idei reprezentacji.

Książka dotycząca jednej z kluczowych idei związanych z demokracją – idei reprezentacji.