Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Anna Janus-Sitarz - liczba pozycji (1)

Historyk literatury, wykładowca akademicki i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Polonistyki, Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego).
Doświadczenie zdobyte w pracy nauczycielskiej w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym wykorzystuje w pracy metodyka języka polskiego. Prowadziła wykłady w kolegiach nauczycielskich i na studiach podyplomowych dla polonistów. Trzy lata wykładała literaturę polską na uniwersytecie w Budapeszcie.
Jest autorką książek: „Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka” (1997), „Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia” (1999) oraz kilkudziesięciu artykułów metodycznych, literaturoznawczych i filmoznawczych. Sprawuje pieczę naukowe nad serią wydawniczą „Edukacja Nauczycielska Polonisty”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Przyjemność i odpowiedzialność...Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze

Anna Janus-Sitarz

Jak uczyć czytania? Jak sprawić, by czytanie znów sprawiało przyjemność i uczyło odpowiedzialności? Na te ważne pytania szuka odpowiedzi Anna Janus-Sitarz.

Jak uczyć czytania? Jak sprawić, by czytanie znów sprawiało przyjemność i uczyło odpowiedzialności? Na te ważne pytania szuka odpowiedzi Anna Janus-Sitarz.