Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Anna Michałowska-Mycielska - liczba pozycji (3)

Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią i kulturą Żydów w dawnej Rzeczypospolitej. Opublikowała książki: „Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku)”, „Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych”, „Pinkas kahału swarzędzkiego (1734–1830)”, „Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych”, “The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz 1650–1793”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Sejm Żydów litewskich (1623-1764)Sejm Żydów litewskich (1623-1764)

Anna Michałowska-Mycielska

Monografia pokazująca funkcjonowanie centralnej reprezentacji żydowskiej na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także różnorodne procesy i zjawiska zachodzące wewnątrz społeczeństwa żydowskiego.

Monografia pokazująca funkcjonowanie centralnej reprezentacji żydowskiej na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także różnorodne procesy i zjawiska zachodzące wewnątrz społeczeństwa żydowskiego.

Ebook

The Jewish CommunityThe Jewish Community

Anna Michałowska-Mycielska

Monografia, napisana głównie na podstawie źródeł żydowskich, przeważnie w języku hebrajskim, która stanowi cenny wkład w badania nad dziejami Żydów w Polsce.

Monografia, napisana głównie na podstawie źródeł żydowskich, przeważnie w języku hebrajskim, która stanowi cenny wkład w badania nad dziejami Żydów w Polsce.