Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Anna Wieczorkiewicz - liczba pozycji (1)

Absolwentka filologii polskiej i etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską, będącą antropologicznym ujęciem motywu wędrówki w literaturze, obroniła w Instytucie Badań Literackich PAN; stopień doktora habilitowanego z dziedziny filozofii kultury uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Swoje projekty badawcze realizowała też w ramach stypendiów na uniwersytetach zagranicznych. Interesuje ją ten rodzaj refleksji nad kulturą, w którym odkrywa się wielorakość powiązań tradycji i nowoczesności. Pisała o rzeczywistości muzealnej i o rzeczywistości chwytanej w podróżach, o człowieku jako figurze retorycznego wyrażania różnych sensów oraz jako jednostce doznającej świata. Publikowała m.in. w czasopismach „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura współczesna”, „Konteksty”, „Nowa ResPublica”, „Społeczeństwo otwarte”.
Mieszka w Warszawie.

Widok:
Na stronie:
Ebook

MonstruariumMonstruarium

Anna Wieczorkiewicz

Kolejny tom serii „Przygody Ciała”, tym razem poświęcony monstrom, potworom i dziwolągom. Od zawsze obecne w ludzkim świecie, zadziwiają, odpychają, są „skrajnym przypadkiem człowieczeństwa”...

Kolejny tom serii „Przygody Ciała”, tym razem poświęcony monstrom, potworom i dziwolągom. Od zawsze obecne w ludzkim świecie, zadziwiają, odpychają, są „skrajnym przypadkiem człowieczeństwa”...