Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Barbara Szacka - liczba pozycji (1)

ur. 1930

Socjolog. Zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną. Przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Doktorat o myśli społecznej Stanisława Staszica obroniła w 1961 r. („Teoria społeczna i społeczna utopia. Analiza poglądów Stanisława Staszica”). W latach 60. prowadziła pionierskie na skalę światową badania empiryczne nad pamięcią zbiorową. Badania te miały charakter ankietowy i były kilkakrotnie powtarzane (m.in. 1965, 1988, 2003). W 1990 r. otrzymała tytuł profesora. Autorka prac: „Stanisław Staszic: portret mieszczanina” (1962), „Stanisław Staszic” (1966), „Przeszłość w świadomości inteligencji polskiej” (1983), „Polska dziecięca” (1987, wydanie 2. poszerzone 2005), „Czas przeszły i pamięć społeczna” (1990), „Wprowadzenie do socjologii” (2003, wydanie 2. poszerzone 2008), „Czas przeszły, pamięć, mit” (2006).
Jej mężem jest socjolog Jerzy Szacki.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Czas przeszły: pamięć – mit Czas przeszły: pamięć – mit

Barbara Szacka

Niniejsza książka to trzeci tom, który podsumowuje prace przygotowane w ramach projektu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości”. Pasjonująca lektura dla socjologów.

Niniejsza książka to trzeci tom, który podsumowuje prace przygotowane w ramach projektu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości”. Pasjonująca lektura dla socjologów.