Wyniki konkursu „Futuryzm Janusza A. Zajdla”

Dziękujemy za udział w naszym konkursie. Odpowiadaliście na pytanie „Jak, Twoim zdaniem, będzie za sto lat wyglądać Ziemia?” Poniżej zamieszczamy nagrodzone wypowiedzi. Miejsce I – Tomasz Deptuła, nagroda: pakiet 7 książek Janusza A. Zajdla w papierze oraz kod 50 zł na zakupy w Publio Praca konkursowa: Podniesienie temperatury i pustynnienie terenów między zwrotnikami oraz położonych w głębi lądu spowodują migrację na masową skalę, ludność rolnicza i miejska będzie poruszać się ku biegunom lub walczyć o źródła wody pitnej. Temperatura spowoduje stopienie dużej ilości lodowców i zagładę miast nadbrzeżnych. Przemysł stoczniowy zostanie przeniesiony w całości na dobrze skomunikowane pływające doki – zlokalizowane głównie w fiordach. Dojdzie do separatystycznych ruchów państw, prowincji, a potem miast. Powodem będą migracje, walki grup wieszczących koniec… Czytaj więcej >>