Książka Melindy Gates „Moment zwrotny” to cenna lekcja na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn i kroków, które są niezbędne, by do niego doprowadzić.

W swojej książce Melinda Gates, kobieta biznesu i prężnie działająca filantropka, żona Billa Gatesa, o którym nie sposób było nie słyszeć, i współprzewodnicząca największej na świecie fundacji filantropijnej, postanowiła podzielić się ze światem doświadczeniem zebranym podczas dwudziestu lat wprowadzania różnorodnych programów na rzecz najbardziej potrzebujących. Co stało się przewodnią myślą jej działania? Postęp nie może mieć miejsca bez poprawy sytuacji kobiet. Książka Melindy Gates ma pokazać nam, że „poprawiając sytuację kobiet, działamy dla dobra całej ludzkości”, że już czas na moment zwrotny w sercach wszystkich ludzi, aby zacząć o to się starać.

Feminizm w książce Melindy Gates

„Moment zwrotny” promieniuje dojrzałym feminizmem wynikającym z głębokich doświadczeń, idącym daleko poza powierzchowne rozumienie. „Być feministką to wierzyć, że każda kobieta powinna mieć możliwość decydowania o samej sobie i realizowania swojego potencjału, że kobiety i mężczyźni powinni współpracować, by likwidować bariery i uprzedzenia, które wciąż ograniczają kobiety” – tak mówi o nim autorka.

Kobiety muszą w końcu opuścić marginesy społeczeństwa i zająć należne im miejsce — nie ponad mężczyznami ani poniżej w hierarchii, lecz obok nich — w centrum społeczeństwa, dodając swoją siłę i poglądy, podejmując decyzje, które mają prawo podejmować. I właśnie dlatego powinny się nawzajem wspierać i motywować — nie po to, by zająć miejsce mężczyzn na szczycie hierarchii, lecz by wraz z nimi położyć tej hierarchii kres.

Głos kobiet ma znaczenie

Fundacja Billa i Melindy Gatesów co roku przeznacza olbrzymie sumy pieniędzy na walkę z największymi globalnymi problemami. Celem nadrzędnym jest możliwie największe zniesienie ubóstwa w Państwach Trzeciego Świata. Jednak nic nie dzieje się bez udziału przywódców organizacji. Autorka „Momentu zwrotnego” podróżuje po wielu krajach, aby obserwować, szukać miejsc, gdzie pomoc jest niezwłocznie potrzebna, ale przede wszystkim, żeby rozmawiać. Książka Melindy Gates to w dużej mierze zapis poruszających rozmów, głos zabrany przez kobiety, które mają na tyle odwagi, aby mówić o swoich potrzebach. To opis spotkań z inspirującymi ludźmi, którzy żyjąc razem z ubogimi, wprowadzając działania fundacji w ich życie, mogą powiedzieć nam o nich najwięcej. „Moment zwrotny” przede wszystkim uświadamia. Mówi o tych problemach, o których wszyscy wiedzą i rozkładają ręce, bo to dzieje się „gdzieś tam”. Melinda Gates pokazuje zaś w książce, że głos kobiet na całym świecie ma wpływ na tę sytuację, że nie jesteśmy bezradni. „W miarę jak kobiety zdobywają należne im prawa, rodziny prosperują coraz lepiej, a wraz z nimi całe społeczeństwa. To powiązanie opiera się na prostej prawdzie: przywrócenie praw należnych grupie, która dotąd była wykluczona, sprawia, że wszyscy na tym korzystają.”

Klucz do przełamania wielu barier

Książka Melindy Gates to przegląd korzyści, jakie może dać światu wzmocnienie roli kobiet na różnych polach. Niewiarygodne wydaje się, w ilu miejscach na świecie kobiety pozbawione są podstawowych praw, od nierówności nieodpłatnej pracy, którą są zmuszone wykonywać, po niemożność decydowania o sobie, nawet w kwestii opuszczenia domu bez zgody mężczyzny. Autorka na pierwszy plan wysuwa w „Momencie zwrotnym” kwestie planowania rodziny. „Planowanie rodziny to coś więcej niż możliwość decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci – to klucz do przełamania wielu różnych barier, które od zawsze ograniczały kobiety”. Podróżując po najuboższych krajach Afryki i Azji, połączyła w całość zależności, które zobaczyła. Kobiety, które mogą decydować, kiedy urodzić kolejne dziecko, mogą zająć się zarabianiem pieniędzy, a tym samym utrzymaniem tych dzieci, które już mają, zapewnieniem im opieki i edukacji. W ten sposób rodziny mają szansę wydobyć się z ubóstwa, a z czasem całe kraje. W książce Melindy Gates znajdziemy np. zdanie: „Środki antykoncepcyjne to najskuteczniejszy w historii wynalazek ratujący życie, wydobywający z ubóstwa i wzmacniający rolę kobiet”.

A jak autorka jako osoba uduchowiona i praktykująca radzi sobie w tym temacie z doktryną Kościoła? Zobaczcie sami.

Zmiana zaczyna się wtedy, gdy ktoś mówi: „Nie!”

Lista tematów podjętych przez Melindę Gates w książce jest bardzo długa. Przeczytamy o zapewnieniu zdrowia matkom i ich dzieciom, o równym partnerstwie i o ukrytych uprzedzeniach, o oburzających małżeństwach dzieci w rodzinach, w których to jedyny ratunek finansowy. Bardzo wiele dowiemy się o roli, jaką kobiety pełnią w rolnictwie, co może zaskoczyć niejednego czytelnika. Bo to kobiety sieją i zbierają plony w najbiedniejszych krajach świata, to kobiet powinniśmy pytać o zdanie, kiedy chcemy wyciągać pomocną dłoń. Równouprawnienie może stać się środkiem do walki z głodem. Dowiemy się, jak kobiety muszą dochodzić swoich praw w miejscach pracy i jak długa droga dzieli nas od równouprawnienia w kulturze pracy. Jednak kolejną sprawą wysuwającą się przed szereg w książce Melindy Gates jest kwestia edukacji. Dziewczyna idąca do szkoły dowiaduje się, że ma prawa, że jest równa innym, tworzy nowy obraz własnej osoby. I tak rusza machina zmian społecznych. „Kiedy zapewniasz dziewczynce wykształcenie, twój dobry uczynek nigdy nie umiera. Trwa przez kolejne pokolenia i wspomaga wszystko, co dobre dla społeczeństwa: od opieki zdrowotnej, przez korzyści finansowe, po równość płci i dobrobyt kraju”.

Miłość jest tym, co nas jednoczy

Po przeczytaniu książki Melindy Gates jesteśmy przede wszystkim bardziej świadomi. „Moment zwrotny” otwiera oczy i pokazuje, jaki udział możemy mieć w dążeniu do postępu. Melinda Gates między danymi z badań, opisami działań fundacji, pokazuje nam siebie, swoją wrażliwość, daje dostęp do świata, w którym żyje. Sama z ironią nazywa się „bogatą amerykańską paniusią”, jednak po to, żeby pokazać, że o równość walczą kobiety na całym świecie, bez względu na kraj, tylko walka ta ma różne postacie.

„Moment zwrotny” napisany jest szczerze, z ogromną pasją i wdziękiem. W książce Melinda Gates dojrzale mówi o walce o postęp i równość za pomocą empatii i miłości. Ta kobieta łączy w sobie siłę i wrażliwość, dlatego jest wzorem i rzeczniczką kobiet na całym świecie. Za cel ustala zjednoczenie ludzi i odstąpienie od hierarchii budowanej w kulturze latami. Trudno dziś o głos bardziej aktualny.

Aleksandra Brągiel

Tagi: , , , , ,