Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Bogusław Śliwerski - liczba pozycji (5)

Profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pedagog, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wiceprzewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2012). Ostatnio wydał m.in.: „Klinika akademickiej pedagogiki”, „Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania”, „Myśleć jak pedagog”.
Redaktor naczelny półrocznika „Studia z Teorii Wychowania”. Członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis”, „The New Educational Review”, „Rocznik Pedagogiczny KNP PAN”, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Keryks”.
Jego zainteresowania naukowe obejmują: pedagogikę ogólną, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogikę porównawczą, andragogikę i pedagogikę (wczesno)szkolną.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wyspy oporu edukacyjnegoWyspy oporu edukacyjnego

Bogusław Śliwerski

Ważny podręcznik doświadczonego pedagoga na temat roli nauczycieli i pracy w szkole. Czym jest wolność? W jakim stopniu od wolności pedagoga zależy poziom nauczania?

Ważny podręcznik doświadczonego pedagoga na temat roli nauczycieli i pracy w szkole. Czym jest wolność? W jakim stopniu od wolności pedagoga zależy poziom nauczania?

Ebook

Przyrzeczenie harcerskiePrzyrzeczenie harcerskie

Bogusław Śliwerski

Publikacja poświęcona genezie i ewolucji harcerskich przyrzeczeń na przestrzeni XX w., uwzględniająca ich zależność od zmian ustrojowych zachodzących w Polsce.

Publikacja poświęcona genezie i ewolucji harcerskich przyrzeczeń na przestrzeni XX w., uwzględniająca ich zależność od zmian ustrojowych zachodzących w Polsce.

Ebook

Współczesna myśl pedagogicznaWspółczesna myśl pedagogiczna

Bogusław Śliwerski

Publikacja, która stanowi dopełnienie wcześniejszych studiów profesora Bogusława Śliwerskiego nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania.

Publikacja, która stanowi dopełnienie wcześniejszych studiów profesora Bogusława Śliwerskiego nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania.

Ebook

Szkoła na wirażu zmian politycznychSzkoła na wirażu zmian politycznych

Bogusław Śliwerski

Zbiór gorzkich, bijących na alarm refleksji prof. Bogusława Śliwerskiego dotyczących obserwowanych przez Niego zjawisk i wydarzeń odnoszących się do szeroko rozumianej pedagogiki i edukacji.

Zbiór gorzkich, bijących na alarm refleksji prof. Bogusława Śliwerskiego dotyczących obserwowanych przez Niego zjawisk i wydarzeń odnoszących się do szeroko rozumianej pedagogiki i edukacji.

Ebook

Pedagogika ogólnaPedagogika ogólna

Bogusław Śliwerski

Podręcznik, który stanowi wspaniałą i udaną próbę potwierdzenia statusu naukowego pedagogiki jako dyscypliny z istoty swojej interdyscyplinarnej.

Podręcznik, który stanowi wspaniałą i udaną próbę potwierdzenia statusu naukowego pedagogiki jako dyscypliny z istoty swojej interdyscyplinarnej.