Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Bolesław Balcerowicz - liczba pozycji (1)

Profesor dr hab., generał dywizji w stanie spoczynku, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1965–91 służył w jednostkach liniowych oraz sztabach Wojska Polskiego, m.in. na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, batalionu, pułku, dywizji. Od 1991 r. w Akademii Obrony Narodowej, w latach 2000–2003 rektor tej uczelni. Studiował w akademiach wojskowych w Warszawie, Moskwie, Rzymie. Doktor honoris causa Akademii Wojskowych Czech oraz Słowacji. Współtwórca strategii obronnej III RP. Autor wielu prac z zakresu bezpieczeństwa, obronności, wojskowości, nauki o wojnie i pokoju, m.in. książek: „Sojusz a obrona narodowa”, „«Pokój i „nie-pokój» na progu XXI wieku”, „Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Siły zbrojne w stanie pokoju, kr...Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny

Bolesław Balcerowicz

Zbiór rzetelnych informacji o wojsku: zarówno o jego organizacji, strukturach i funkcjonowaniu, jak też o miejscu oraz znaczeniu w państwie i stosunkach międzynarodowych

Zbiór rzetelnych informacji o wojsku: zarówno o jego organizacji, strukturach i funkcjonowaniu, jak też o miejscu oraz znaczeniu w państwie i stosunkach międzynarodowych