Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Cezary J. Olbromski - liczba pozycji (1)

Filozof, politolog, historyk idei. Najważniejsze prace: „Verstehende Soziologie Maxa Webera. Konteksty filozoficzne i inspiracje”, Toruń 2003; „Kategoria «teraz» we współczesnej fenomenologii czasu”, Lublin 2005, współredaktor naukowy trzech książek, autor kilkudziesięciu artykułów krajowych i zagranicznych z filozofii (epistemologia, filozofia społeczna/polityki) oraz teorii polityki (podstawy demokracji, polityczność, społeczeństwo obywatelskie, legitymizacja).
Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach (filozofia, politologia) oraz seminariach naukowych. Jako visiting scholar przebywał m.in. w Husserl-Archives Leuven: The International Centre for Phenomenology (Belgia). Rozwija teorię postmaterializmu sfery e-polityczności oraz domen grup tematycznej informacji, równolegle prowadzi badania podstawowe nad konstytucją świadomości czasu (późny Husserl) – lebendige Gegenwart, uczestniczy w działalności kilku polskich redakcji czasopism oraz polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (m. in. IPSA; World Phenomenology Institute, USA).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Demokracja w okowach totariental...Demokracja w okowach totarientalności

Cezary J. Olbromski

Poparta badaniami naukowymi wizja przyszłości zdominowanej przez sprawne i zamknięte systemy zorientowane na ekspansję, dla których e-cywilizacja stanowi nowe środowisko naturalne.

Poparta badaniami naukowymi wizja przyszłości zdominowanej przez sprawne i zamknięte systemy zorientowane na ekspansję, dla których e-cywilizacja stanowi nowe środowisko naturalne.