Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Dariusz Piwowarczyk - liczba pozycji (1)

Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, mediewista i popularyzator tej dziedziny wiedzy. Od 1999 r. współpracownik miesięcznika „Mówią Wieki”, rocznika „Studia Źródłoznawcze” oraz „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. Gość-ekspert w programach telewizyjnych (Polsat, TVN) i radiowych (Polskie Radio). Autor monografii „Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej” (XIV–XV w.) uhonorowanej w 1998 r. Nagrodą im. Adama Heymowskiego, przyznawaną za najlepsze prace z dziedziny heraldyki, genealogii i nauk pomocniczych historii. Ponadto opublikował „Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku” oraz „Normanowie i Bizancjum w XI stuleciu”. Jest również autorem artykułów naukowych poświęconych etosowi rycerskiemu (np. „Funkcje i ceremoniał rycerskiego pasowania na ziemiach polskich XI-XVIII wiek”), heraldyce (np. „Herold Mikołaj Chrząstowski”) i dziejom dyplomacji (np. „Dyplomaci pierwszych Jagiellonów…”) oraz ukazującego się na łamach „Mówią Wieki” cyklu „Kroniki rycerskie”.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Słynni rycerze Europy. Tom 1Słynni rycerze Europy. Tom 1

Dariusz Piwowarczyk

Sylwetki dziesięciu najznakomitszych rycerzy Europy. Historie, w których rycerski etos splata się z ludzką hańbą, a męstwo można udowodnić tylko w jeden sposób – bohaterskim czynem.

Słynni rycerze Europy. Tom 1

Rycerze Chrystusa

Dariusz Piwowarczyk Wydawca: Wydawnictwo Iskry MOBI + EPUB (w wersji papierowej 411 stron)

Sylwetki dziesięciu najznakomitszych rycerzy Europy. Historie, w których rycerski etos splata się z ludzką hańbą, a męstwo można udowodnić tylko w jeden sposób – bohaterskim czynem.