Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

dr hab. Krzysztof Stencel - liczba pozycji (1)

Dr hab. Krzysztof Stencel jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził również badania w Centrum Badawczym Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (PJWSTK) i zajęcia w ramach Katedry Baz Danych PJWSTK. Jego zainteresowania obejmują bazy danych, inżynierię oprogramowania, systemy operacyjne, systemy rozproszone i technologie internetowe. Jest autorem podręczników do baz danych, systemów operacyjnych i technologii internetowych oraz tłumaczem książek z zakresu inżynierii oprogramowania. Jest także jurorem i współorganizatorem licznych konkursów i olimpiad informatycznych.

Widok:
Na stronie: