Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

dr inż. Andrzej Jodłowski - liczba pozycji (1)

Dr inż. Andrzej Jodłowski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki (w Zakładzie Systemów Rozproszonych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ewa Stemposz, Andrzej Jodłowski i Alina Stasiecka prowadza wspólnie działalność badawcza i dydaktyczna zajmując się szeroko pojętą problematyka inżynierii oprogramowania. Ich zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności dziedzin takich jak: obiektowość, modelowanie pojęciowe, modelowanie biznesowe, analiza i projektowanie systemów informatycznych, nauczanie zdalne, jakość w procesach nauczania, systemy zarządzania bazami danych, zarządzanie projektami informatycznymi. Wyniki badan z wyżej wymienionych dziedzin publikują w kraju i zagranica w postaci monografii, artykułów w czasopismach i artykułów konferencyjnych.

Widok:
Na stronie: