Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

dr inż. Krzysztof Dobosz - liczba pozycji (2)

Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko–Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Bytomiu oraz na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Sląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji dla sieci Internet i urządzeń mobilnych, a także inżynieria oprogramowania. Jest autorem wielu publikacji z tej dziedziny.