Typ publikacji

Kategorie

  • Prawo, akty prawne
  • Prawo Unii Europejskiej

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Oferta Publio.pl w kategorii Prawo, akty prawne - Prawo Unii Europejskiej obejmuje 5 ebooków.
Najnowsze tytuły w kategorii Prawo, akty prawne - Prawo Unii Europejskiej to: Wsparcie nowych inwestycji (Tomasz Krywan), Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej (Michał Wieloński), Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne (Agnieszka Filipek), Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego (Monika Szwarc-Kuczer), Fundusze Unii Europejskiej (Agnieszka Filipek).
Dla części ebooków przygotowaliśmy darmowy fragment lub plik do pobrania w wygodnym formacie (epub, mobi, pdf).

Ebooki - Prawo Unii Europejskiej

Widok:
Na stronie:
Typ publikacji:
Ebook

Fundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej

Agnieszka Filipek

Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Ebook

Kompetencje Unii Europejskiej...Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmoniza...

Monika Szwarc-Kuczer

Analiza zakresu przedmiotowego kompetencji w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, przekazanych przez państwa członkowskie na rzecz Unii na mocy Traktatu z Lizbony.

Analiza zakresu przedmiotowego kompetencji w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, przekazanych przez państwa członkowskie na rzecz Unii na mocy Traktatu z Lizbony.