Zaznacz stronę

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Kiedy dokładnie się odbędzie? Jak będzie wyglądał dokładny harmonogram? Gdzie można znaleźć przykładowe arkusze egzaminacyjne? Zamieszczamy garść najważniejszych informacji na ten temat.

W 2019 r., po wielu latach przerwy, polscy uczniowie znów będą musieli zmierzyć się z egzaminem ósmoklasisty. Czego mogą się spodziewać?

Sprawdzian wiedzy będzie dotyczył trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Według harmonogramu CKE:

egzamin z języka polskiego rozpocznie się 15 kwietnia o godz. 9.00;

egzamin z matematyki16 kwietnia o godz. 9.00;

egzamin z języka obcego17 kwietnia o godz. 9.00.

W arkuszach egzaminacyjnych z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte wymagające krótkiej lub dłuższej odpowiedzi. W zadaniach zamkniętych poprawna będzie tylko jedna z kilku odpowiedzi – aby ją zaznaczyć, uczeń będzie musiał zamalować czarnym długopisem odpowiednie okienko na karcie odpowiedzi. A co jeśli pomyli kratki? Jeszcze nic straconego. Mylnie zaznaczoną odpowiedź powinien zakreślić kółkiem, potem zamalować na czarno dobrą.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie będą mieli 120 minut na rozwiązanie zadań i napisanie wypracowania na jeden z dwóch tematów do wyboru zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Wypracowanie powinno mieć co najmniej 200 wyrazów.

Ponadto, w arkuszu z języka polskiego znajdą się zadania dotyczące dwóch tekstów (jeden z nich będzie tekstem literackim, drugi – nieliterackim).

Ułatwieniem dla zdających egzamin ósmoklasistów będzie zamieszczona w arkuszu lista lektur obowiązkowych, do której będzie można zajrzeć.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Na rozwiązanie standardowego arkusza z matematyki uczniowie będą mieli 100 minut. W nim również znajdą się zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, prawda-fałsz) i otwarte, w których należy nie tylko napisać rozwiązanie, lecz także pokazać obliczenia lub tok rozumowania.

Jeśli chodzi o dodatkowe pomoce, każdy zdający powinien mieć ze sobą linijkę. Nie musi jednak przynosić na egzamin ołówka – wszystkie rysunki muszą zostać wykonane długopisem lub piórem z czarnym atramentem.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski… Uczniowie sami wybiorą, z którego języka obcego chcą zdawać egzamin. Każdy egzamin z języka obcego będzie jednak trwał 90 minut. W każdym znajdą się zadania, które sprawdzą, w jakim stopniu ósmoklasiści rozumieją przeczytany lub wysłuchany tekst, jak bogate mają słownictwo i czy znają gramatykę.

Część zadań będzie miała charakter zamknięty, część będzie zadaniami otwartymi, w których należy uzupełnić tekst lub odpowiedzieć na pytania. W arkuszu egzaminacyjnym z języka obcego znajdzie się również zadanie z dłuższą wypowiedzią pisemną.

Choć nie ma progu zaliczenia egzaminu ósmoklasisty, warto przygotować się do niego jak najlepiej. Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego nie tylko pozwoli uczniom zorientować się, jak będzie wyglądał egzamin i jaki zakres materiału może się w nim znaleźć. Będzie też świetną powtórką tego, co nauczyli się przez osiem lat w szkole podstawowej.

Propozycje arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego znajdziecie np. w serii “OldSchool: Stara Dobra Szkoła” dostępnej w Publio.pl.

Tagi: , , , , ,