Zaznacz stronę

Historia należała do najpopularniejszych przedmiotów wybieranych na maturze. Niegdyś tematy maturalne kończyły się na czasach Zimnej wojny. Obecnie program kończy się na 1991 roku, ale w praktyce niewielu nauczycieli jest w stanie przerobić ten materiał na lekcjach historii.

Matura z historii, a jak wyniki?

Wyniki ostatniej matury z historii udowodniły, że wiedza humanistyczna uczniów nadal jest ograniczona. Z powodu nieopanowania dostatecznej ilości materiału maturzyści nie są w stanie prawidłowo ocenić wydarzeń i dokonań postaci.

Maturzyści podobnie jak na egzaminie z języka polskiego mają problem z pisaniem własnego tekstu, a także odczytaniem i interpretacją informacji ze źródeł wiedzy historycznej. W ubiegłym roku historię na poziomie podstawowym zdawało 9 360 uczniów. Z tej części egzaminu uczniowie uzyskali 53%. Z rozszerzenia z kolei o 1 punkt procentowy więcej.

Kierunki humanistyczne skazują na bezrobocie?

Zapytaliśmy nauczyciela historii z toruńskiego liceum, dlaczego jego zdaniem spada zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi?

– młodzież wciąż słyszy, że kierunki humanistyczne skazują na bezrobocie, wolą zatem składać dokumenty na kierunki ścisłe, po których jest większa szansa na znalezienie pracy. Media skutecznie rozprzestrzeniają informacje, że kierunki humanistyczne Ochodza do lamusa. Dlatego zdaniem uczniów nie warto się jej uczyć. A gdzie tradycja? Wszystko to przysłużyło się temu, że młodzież niechętnie uczy się historii.

Młodzi już nie chcą być humanistami

Diametralny spadek natomiast zanotowała pedagogika, która również od ponad trzech lat znajdowała się w trójce najpopularniejszych. Ciekawić może fakt, że prawo, które jest przecież humanistycznym kierunkiem, nieustannie cieszy się wielką popularnością.

Spadek zainteresowania kierunkami humanistycznymi można tłumaczyć brakiem miejsc pracy. Z badań przeprowadzonych przez portal pracuj.pl aż 55 % osób kończących kierunki humanistyczne ocenia swoje szanse na pracę za nikłe. Poza tym obecnie na rynku pracy jest wielu bezrobotnych absolwentów nauk humanistycznych.

Ciężka sytuacja na rynku pracy powoduje, że wzrasta popularność kierunków ścisłych i technicznych wśród absolwentów szkół średnich. Rosnącą popularnością cieszą się również takie kierunki, jak: automatyka, robotyka, energetyka, biotechnologia czy zarządzanie i inżynieria produkcji.