Zaznacz stronę

Matura to jeden z “przystanków” w dorosłym życiu. Kolejnym są studia, gdzie adaptacja nie zawsze jest łatwa. W drugiej części naszego cyklu podpowiadamy, jak przejść ten etap bez większych komplikacji.

Indeks

Najkrócej ujmując to dzienniczek studenta używany w czasie sesji. Dokumentowane są w nim wszystkie zaliczenia i egzaminy, zarówno te zdane, jak i oblane. Zdobycie wszystkich wpisów w indeksie oznacza, że można go złożyć w dziekanacie w celu zaliczenia semestru i udać się na zasłużony odpoczynek przed kolejnym. Wiele uczelni praktykuje również innowacyjne indeksy elektroniczne. Cała dokumentacja wyników w nauce prowadzona jest online, nie ma stania w kolejkach po wpis i nie ma też zielonego, papierowego dzienniczka, który po latach staje się powrotem do wspomnień.

Juwenalia

To czas laby przed letnią sesją. Swoiste święto studentów trwające najczęściej kilka dni, podczas których można czerpać do cna z uroków życia studenckiego. Właśnie wtedy studenci przejmują władzę w miastach. Liczne zabawy, festyny, konkursy, igrzyska, koncerty, imprezy to główne wyznaczniki Juwenaliów. Z roku na rok kreatywność organizatorów w tym temacie jest coraz większa.

Legitymacja studencka

To przepustka do świata zniżek, z których przez okres studiów warto korzystać. Dokument potwierdza status studenta i bez niego trudno o tańsze bilety w komunikacji miejskiej, w pociągach czy rozmaitych instytucjach kultury. Trzeba pamiętać o regularnym podbijaniu legitymacji raz w semestrze. Pieczątka bowiem oznacza jej ważność.

Sesja

Choć odbywa się regularnie na koniec każdego semestru, to studenci zawsze są zaskoczeni, że to już. To kilka tygodni zaliczeń i egzaminów, podczas których na pierwszy plan obowiązkowo wysuwa się nauka.

Stancja

Jeśli ktoś nie dostał miejsca w akademiku, musi znaleźć stancję. To pokój lub miejsce w pokoju, zwykle w większym mieszkaniu studenckim. Najlepiej szukać stancji w pobliżu uczelni i zrobić to stosunkowo wcześnie, bo tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego najlepsze lokalizacje mają już zwykle pełne obłożenie.

Stypendium

Mają na nie chrapkę wszyscy studenci. Najkrócej ujmując to pomoc finansowa udzielana żakom i mająca różnorodne formy. Może to być stypendium naukowe, socjalne lub sportowe przydzielane przez uczelnię. Istnieje jednak wiele innych, które przyznają różne instytucje. Każde wymaga spełniania określonych kryteriów, np. posiadania odpowiednich wyników w nauce lub dochodu w rodzinie. Wszelkich informacje o stypendiach przyznawanych przez uczelnię, warunkach i dokumentach udziela dziekanat. Często są one również wywieszone na tablicach informacyjnych.

USOS

To innowacyjne rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne na wszystkich uczelniach, ale coraz więcej szkół wyższych oferuje swoim studentom zarządzanie tokiem swoich studiów poprzez Internet. USOS to skrót od Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Zalogowany student może załatwić wiele spraw, w których do tej pory trzeba było udawać się osobiście do dziekanatu, np. złożyć stosowne podanie. Tutaj znajdzie m.in. rozkład zajęć, swoje wyniki w nauce, informacje o rozmaitych opłatach, a także informacje o życiu studenckim na uczelni.