Zaznacz stronę

Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja. Pierwszego dnia maturzyści zmierzą się z maturą z języka polskiego. Już dziś uczniowie zadają sobie pytanie: jaka lektura pojawi się na egzaminie maturalnym z języka polskiego?

Egzamin maturalny 2018: obowiązkowy język polski

Matura z języka polskiego jest obowiązkowym egzaminem maturalnym zarówno w części pisemnej (na poziomie podstawowym), jak i w części ustnej. Oznacza to, że nieuzyskanie 30 proc. z  matury ustnej z polskiego skutkuje niezaliczeniem egzaminu dojrzałości. Maturzyści obowiązkowo zdają egzamin maturalny w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki. Muszą też przystąpić do matury pisemnej na poziomie rozszerzonym z dowolnie wybranego przedmiotu dodatkowego. Maturę w części ustnej absolwenci mają obowiązek zdać z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego.

Jakiej lektury można się spodziewać?

Egzamin maturalny z polskiego co rok przeraża maturzystów. Dlaczego? Nigdy nie wiadomo, jakiej lektury można się spodziewać w arkuszu maturalnym.

Maturzyści na portalach społecznościowych zastanawiają się, czym w tym roku zaskoczy ich tegoroczna matura. Głównym punktem ich zainteresowania jest lektura, jaka znajdzie się na maturze z języka polskiego. Propozycji jest wiele: Lalka, Przedwiośnie, Bezdomni. Większość osób opowiada się za „Dziadami” Adama Mickiewicza. Jest to jednak mało realna
propozycja, ponieważ lektura ta znalazła się na prawdziwej maturze w maju. Jednak już niebawem ciekawość maturzystów zostanie zaspokojona.

Jakie będą pytania na egzaminie maturalnym w 2018 w z języka polskiego?

Maura 2018 sprawdza umiejętności uczniów dotyczące czytania i odbioru tekstów oraz tworzenia własnej wypowiedzi pisanej. Uczeń musi umieć interpretować teksty oraz dokonywać ich krytycznej analizy na poziomie dosłownym,
przenośnym i symbolicznym.

Co sprawia największą trudność?

Niepokój budzi rosnąca kolokwializacja języka, a także nieumiejętność sformułowania i podsumowania własnych obserwacji analitycznych. Dlatego też, egzaminatorzy apelują o komponowanie uporządkowanych wypowiedzi oraz zachowanie zasad poprawnej pisowni.

Egzamin maturalny 2018: arkusze, odpowiedzi, wyniki

Wyniki egzaminu ustnego z języka polskiego zostaną ogłoszone w dniu matury. Z kolei wyniki egzaminów pisemnych będą znane dopiero w czerwcu. Jednak po każdym egzaminie maturalnym <b>odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w na blogu Edulandia.