Zaznacz stronę

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest już praktycznie gotowa na tegoroczna maturę. Gorzej sprawa idzie niektórym maturzystom, nikt was jednak nie zapewniał, że chemia jest przedmiotem łatwym. By sprawić, żeby powtórzenia były prostsze i systematyczne, publikujemy kolejną porcję wiadomości w pigułce – tym razem o kwasach i wodorotlenkach. Sprawdź się!

Matura 2018, chemia. Kwasy – co to?

Roztwory substancji, do których włożony uniwersalny papierek zabarwi się na czerwono, nazywamy kwasami. W codziennym życiu spotykamy najczęściej kwasy organiczne, jak kwas cytrynowy, mlekowy, szczawiowy. W przemyśle natomiast dużą rolę odgrywają kwasy nieorganiczne, np. kwas siarkowy. Kwasy są elektrolitami, tzn. ulęgają dysocjacji jonowej lub w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Cechą wspólna wszystkich kwasów jest fakt, że ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny (maja ładunek ujemny)

Matura 2016, chemia. Kwasy – budowa

Kwasy są zbudowane z atomów wodoru (H) i reszty kwasowej. Wzór ogólny kwasu będzie więc wyglądał w ten sposób:

 HxRx, gdzie R będzie oznaczało resztę kwasową (to, co pozostaje po oddzieleniu atomu wodoru), a X liczbę atomów wodoru i wartościowość reszty kwasowej.

Matura 2018, chemia. Kwasy – podział

Kwasy dzielimy na organiczne i nieorganiczne. Oprócz tego kwasy, które nie zawierają atomów tlenu nazywamy beztlenowymi (np. HBr, H2S), natomiast te posiadające tlen – tlenowymi (np. H2SO4 ). Pierwsze powstaja na skutek reakcji wodoru i niemetalu, drugie tworzą się przez połączenie tlenku niemetalu (tlenku kwasowego) z H2O.

Matura 2018, chemia. Wodorotlenki – co to?

Wodorotlenki to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowano z atomów metali i grup wodorotlenkowych (OH). Liczba grup wodorotlenkowych w cząsteczce jest zawsze równa liczbie właściwości metalu. Grupa wodorotlenkowa ma wartościowość równą 1. Wzór ogólny wodorotlenku to:

Mex(OH)x, gdzie Me to symbol metalu.

Matura 2018, chemia. Wodorotlenki = zasady

Wodorotlenki, które mają zdolność rozpuszczenia się w wodzie, nazywamy zasadami. Zasady są elektrolitami, a więc dysocjują w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. Tak jak w przypadku kwasów, zasady mają wspólna właściwość w postaci przewodzenia przez roztwory prądu i barwienia wskaźników na identyczny kolor. Zasady możemy otrzymać w wyniku reakcji metalu i wody oraz tlenku metalu aktywnego z wodą.

Matura 2018, chemia. Odczyny roztworów

Odczyny roztworów są zależne od ilości jonów wodoru oraz jonów wodorotlenkowych. Jeżeli w roztworze jonów wodoru jest więcej niż wodorotlenkowych, odczyn takiego roztworu będzie kwaśny. Jeśli jest odwrotnie, otrzymujemy odczyn zasadowy. W przypadku, kiedy liczby te są równe, odczyn będzie obojętny. Do oznaczenia odczynu stosujemy skalę pH.