Zaznacz stronę

Każdy, kto został laureatem lub finalistą jednej z uznanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną olimpiad przedmiotowych będzie zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Na dwa tygodnie przed egzaminem maturalnym olimpijczyk może zmienić deklarację dotyczącą przedmiotu, z którego uzyskał tytuł laureata, bądź finalisty, tj. wybrać go jako przedmiot dodatkowy, obowiązkowy lub zmienić poziom (w przypadku języka obcego nowożytnego). Na świadectwie maturalnym wynik z tego przedmiotu będzie wynosił 100%. Olimpijczyk musi złożyć dokumenty do dyrektora szkoły.

Ponowne przystąpienie do matury

W przypadku, gdy dana osoba nie zdała jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jeśli maturzysta nie zdał więcej, niż jednego przedmiotu maturalnego – ma prawo do poprawy matury w terminie 5 lat.
W podobnej sytuacji znajdują się osoby, które nie pojawiły się na egzaminie maturalnym i nie mają na to ważnego usprawiedliwienia lub ich matura została unieważniona. W ciągu 5 lat do matury mogą również przystąpić osoby, które zdały maturę, ale nie są zadowolone z wyniku – mogą poprawić każdy przedmiot lub też zdać kolejny przedmiot dodatkowy.