Zaznacz stronę

Matura 2018  chemii to nie lada wyzwanie. W ramach dalszych, nieustających powtórek do matury postanowiliśmy pomóc wam uporządkować nieco działy chemii organicznej i nieorganicznej. Sam temat nie jest skomplikowany, ale dobrze jest go usystematyzować w głowie przez egzaminem ze względu na jego obszerność i szeroki zakres materiału. Zobaczcie, co powinniście widzieć o chemii organicznej i nieorganicznej!

Chemia organiczna

To dział chemii, wywodzący się z teorii witalistycznej, zakładającej, że do uzyskania substancji organicznej niezbędna jest specjalna, metafizyczna siła życiowa, znana nam dziś pod nazwą biokatalizatorów. Chemia organiczna zajmuje się strukturą, właściwościami i przemianami związków węgla, poza niektórymi wyjątkami, wchodzącymi w zakres chemii nieorganicznej. Dodatkowo związki organiczne mogą zawierać atomy innych pierwiastków, takich jak tlen, fosfor, krzem. Wszystkie stosowane obecnie barwniki, tworzywa sztuczne oraz leki to związki organiczne.

Najważniejsze zadania chemii organicznej:

1. Strukturalna analiza organiczna – wyodrębnienie, oczyszczenie, zbadanie struktur związków organicznych.

2.Fizykochemia organiczna – ustalanie korelacji między strukturą związku a jego właściwościami fizykochemicznymi.

3.Synteza organiczna – synteza związków węgla naturalnie występujących w przyrodzie oraz nowych związków o pożądanych przez nas właściwościach.

Najważniejsze właściwości chemii organicznej:

1.W większości przypadków wiązania w związkach organicznych to wiązania kowalencyjne.

2.Duża część związków organicznych ulega topnieniu, sublimacji lub rozkładowi  w temperaturze powyżej 300 °C.

3.Z reguły obojętne związki organiczne dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, za to wykazują niską rozpuszczalność w wodzie.

Najważniejsze osiągnięcia chemii organicznej:

1.Rozwój chemii supramolekularne.

2. Rozwój chemii polimerów.

3.Wykorzystanie związków metaloorganicznych w procesach polimeryzacji.

4. Zastosowanie związków boru i fosforu.

5. Zbadanie roli karbokationów w reakcjach węglowodorów.

Chemia nieorganiczna

Najprościej mówiąc, jest to dział zajmujący się wszystkimi związkami nie zaliczanymi do organicznych. Zawiera w sobie pierwiastki, związki chemiczne (za wyjątkiem większości związków węgla, zaliczanych do chemii organicznej) i ich reakcje chemiczne. Na początku rozwoju nowoczesnej zajmowała się głównie odkrywaniem pierwiastków i opisem ich właściwości.

Kategorie chemii nieorganicznej:

1.Tlenki

2.Wodorki

3.Kwasy

4.Wodorotlenki

5.Sole

Najważniejsze zagadnienia chemii nieorganicznej:

1.Chemia fizyczna

2.Mineralologia

3.Kinetyka reakcji chemicznych

4.Reakcje utleniania-redukcji

Najważniejsze osiągnięcia chemii nieorganicznej:

1.Otrzymanie ponad 20 pierwiastków dzięki sztucznym przemianom jądrowym

2.Odkrycie deuteru

3.Wynalezienie materiałów o właściwościach nadprzewodników i półprzewodników oraz ceramicznych o wyjątkowych właściwościach

4.Odkrycie specyficznych właściwości borowodorów