Zaznacz stronę

Wynik na egzaminie maturalnym nie musi być koniecznie wyrocznią. Egzamin może być unieważniony zarówno w trakcie jego trwania, jak i w czasie sprawdzania prac.

  • Matura może być unieważniona podczas trwania egzaminu jeśli:zadania były rozwiązywane niesamodzielnie,
  • maturzysta wniósł na salę niedozwolone urządzenia lub przybory.

Matura może być unieważniona podczas sprawdzania prac jeśli:

  • sprawdzający stwierdzą, że rozwiązania poznał inny maturzysta,
  • sprawdzający stwierdzą, że maturzysta dostał rozwiązania od kogoś innego,
  • maturzysta korzystał z zabronionych materiałów (podręcznika, Internetu, itd.).

Jeżeli unieważniony zostanie egzamin z przedmiotu obowiązkowego, cała matura nie jest zdana, a maturzysta nie może przystąpić do sierpniowej poprawki. Podobnie w przypadku, jeśli unieważniony zostanie jedyny przedmiot dodatkowy.

Jeżeli unieważniony zostanie przedmiot dodatkowy, a nie jest to jedyny przedmiot dodatkowy maturzysty, matura będzie zdana, ale z przedmiotu na świadectwie wpisany będzie wynik „0%”.
Jeżeli ktoś uzna, że egzamin powinien być unieważniony ze względu na jego przebieg, musi to zgłosić w ciągu dwóch dni od danego egzaminu.
Po otrzymaniu świadectwa maturalnego maturzysta ma prawo do wglądu do pracy. Prace są przechowywane i udostępniane przez pół roku od ogłoszenia wyników.

Tagi: