Zaznacz stronę

Dziś odbył się trzeci egzamin maturalny zaliczany do egzaminów obowiązkowych. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godzinie 9:00.

Sprawdź odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym >>>

Matura z języka angielskiego. Jak wygląda?

Matura  z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych oraz jednego zadania otwartego, gdzie należy udzielić rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzają wiadomości oraz umiejętności w zakresie: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Rozumienie ze słuchu były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie tekstów pisanych i zadania na znajomość środków językowych były oparte na tekstach autentycznych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać 50 punktów.