Zaznacz stronę

Matura z języka polskiego to pierwszy test, z którym przyjdzie się zmierzyć tegorocznym maturzystom. Tuż po weekendzie majowym, uczniowie napiszą maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym, uczniowie będą zdawać 4 maja o godzinie 9:00. Jest to egzamin maturalny zaliczany do przedmiotów obowiązkowych. Natomiast tego samego dnia, o 14:00 odbędzie się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura z języka polskiego, poziom podstawowy

Zaraz po weekendzie majowym, tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Matura z języka polskiego należy do egzaminów obowiązkowych. Egzamin maturalny z języka polskiego dzieli się na poziom podstawowy I rozszerzony.

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego, która obejmuje zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Maturzysta otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z następujących części:
a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,
b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania). Na egzamin z języka polskiego, uczeń ma 170 minut i to od niego zależy, jak rozwiązywanie matury
rozłoży sobie w czasie.

Część tekstowa:

Jednym z zadań jest napisanie rozprawki na zadany temat lub interpretacja wiersza. W ubiegłym roku, uczniowie musieli wypowiedzieć nt. „Praca – pasja czy obowiązek?”. Do wybory mieli również analizę wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”.

Czytaj: Jaka lektura będzie na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym?

Część testowa:

Część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje:
a) tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów,
b) 5–7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.
Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach.

Matura z języka polskiego, poziom rozszerzony

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie również 4 maja, o godzinie 14:00.

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego,
np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.

Matura 2018: gdzie znajdziesz odpowiedzi?

Odpowiedzi i arkusze znajdziecie w serwisie publio/edulandia tego samego dnia około 20:00. Już dziś zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na temat matury 2018 na publio/edulandia. A tymczasem życzymy powodzenia!