Zaznacz stronę

Matura z matematyki budzi chyba największe obawy wśród zdających egzamin dojrzałości – tak w 2018 roku, jak i w poprzednich latach. Czy jest się czym stresować, jeśli zdajemy matematykę na maturze jedynie na poziomie podstawowym?

W 2018 roku maturę z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie będą zdawać w poniedziałek 7 maja. Czas trwania egzaminu pisemnego jest taki sam jak w przypadku języka polskiego na poziomie podstawowym i wynosi 170 minut.

Jakie przybory można mieć na maturze z matematyki?

Podczas egzaminu z matematyki na maturze na ławce ucznia mogą znaleźć się: linijka, cyrkiel i kalkulator prosty (można na nim wykonać dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczyć procenty i pierwiastki kwadratowe z liczb). Oprócz tego dozwolone jest również korzystanie z wybranych wzorów matematycznych, które każdy otrzyma przed egzaminem w formie broszurki.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym – ilu zadań można się spodziewać?

W arkuszu egzaminacyjnym na maturze z matematyki na poziomie podstawowym znajdzie się ok. 35 zadań zamkniętych i otwartych.

Każde z zadań zamkniętych zawiera cztery odpowiedzi, w tym tylko jedną poprawną. Zadania otwarte wymagają krótkiej (należy podać uzasadnienie) lub rozbudowanej odpowiedzi (należy przedstawić obliczenia i swój tok rozumowania).

Zakres materiału na maturze z matematyki na poziomie podstawowym

Co należy sobie powtórzyć, aby zdać matematykę na poziomie podstawowym? Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał zadania z podstawy programowej z działów: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi liczbowe, trygonometria, planimetria, geometria, stereometria, statystyka opisowa, teoria prawdopodobieństwa, kombinatoryka.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę 9 maja i potrwa 180 minut. Uczniowie, którzy będą go zdawać, zmierzą się z kilkunastoma zadaniami otwartymi.

Maturzyści muszą opanować materiał ze wszystkich działów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz – dodatkowo – rachunku różniczkowego.

Łatwa czy trudna?

Egzamin maturalny jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, ale… da się go przeżyć. Nawet ten z matematyki Pamiętaj tylko, by dokładnie czytać zadania, skrupulatnie sprawdzać obliczenia i nie sugerować się liczbą punktów, które możesz otrzymać za dane zadanie. To, czy coś jest łatwe, czy trudne, jest w dużej mierze kwestią subiektywną – być może trafisz na wymarzone zadania.