Zaznacz stronę

Matura

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa będzie stosowana w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I, IV szkoły podstawowej, a także w klasie VII szkoły podstawowej. Czytaj więcej >>

Matura z języka obcego

Czy egzamin maturalny z języka obcego rzeczywiście mówi cokolwiek o naszych umiejętnościach lingwistycznych? Co nam daje? Czy warto dodatkowo zrobić certyfikat?  Czytaj więcej >>

Zawody przyszłości. Oni znajdą zatrudnienie

Zawody przyszłości to umiejętności, które zapewniają pracę. Polski rynek pracy nie jest łaskawy dla absolwentów szkół wyższych. Jak zatem zaplanować swoją ścieżkę kariery, żeby w przyszłości nie dołączyć do grona osób bezrobotnych? Czytaj więcej >>

Oryginalny kierunek studiów – sinologia

Sinologia, czyli filologia chińska należy do kierunków orientalistycznych, egzotycznych. To studia oryginalne, cieszące się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Oprócz języka chińskiego i trudnej nauki kilku tysięcy znaków poznaje się na nich kulturę,...

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda matura pisemna z języka polskiego?

Matura z języka polskiego należy do egzaminów obowiązkowych. Ułatwieniem podczas tegorocznej matury z języka polskiego jest zadanie, które dotyczy napisania rozprawki. Otóż nie ma już tzw. modelu, w który zdający ma trafić ze swoją interpretacją podanego tekstu.

Maturzysta otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z następujących części:

  1. testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,
  2. części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).

Na egzamin z języka polskiego, uczeń ma 170 minut i to od niego zależy, jak rozwiązywanie matury rozłoży sobie w czasie.

Jak wygląda matura ustna z języka polskiego?

Matura ustna z j. polskiego to egzamin składający się z trzech części. Podczas pierwszej części, która trwa piętnaście minut, uczeń przygotowuje się do zaprezentowania swojej wypowiedzi.

W drugiej części (trwa dziesięć minut) maturzysta wygłasza swoją wypowiedź monologową. Później przez ostatnie pięć minut maturzysta rozmawia z komisją egzaminacyjną na zadany temat.

Matura z języka polskiego. Kiedy?

Matura z języka polskiego odbędzie sie 4 maja. O godz. 9:00 rozpocznie się część podstawowa. Z kolei o 14:00 uczniowie napiszą egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Podczas egzaminu uczeń powinien mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem do rozwiązywania zadań z języka polskiego.

Innymi przedmiotami, które mogą znajdować się na sali podczas egzaminu z języka polskiego jest słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny- nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła).

Od kiedy zaczyna się obowiązek szkolny?

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.

Czy na zakończenie jednego z etapów edukacji pojawi się test weryfikujący wiedzę dziecka?

W związku z reformą edukacji znika sprawdzian szóstoklasisty.
Z kolei na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej odbędzie się test sprawdzający
wiedzę uczniów.
Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące, będą zdawali
również maturę według nowych zasad.

Kiedy zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa?

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w:

 

  • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • w klasach I, IV szkoły podstawowej,
  • w klasie VII szkoły podstawowej.

Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie
obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III
i VI w roku szkolnym 2018/2019.