Zaznacz stronę

Matura

Nietypowy zawód – szansą na rynku pracy?

Oczekujesz od życia czegoś więcej? Jesteś indywidualistą, masz wizje, których nie dostrzegają inni? W takim razie z pewnością zainteresują cię te zawody związane ze sportem! W zdrowym ciele zdrowy duch Szkoły sportowe także odnotowują obecnie coraz większą...

Prace maturalne – kto i jak je sprawdza?

Każdy nauczyciel, który pragnie zostać egzaminatorem musi pracować przynajmniej od trzech lat. Następnie składa on wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pełniącej zwierzchnictwo nad określonym obszarem kraju. Jakie kwalifikacje mają egzaminatorzy maturalni Prace...

Studia za granicą – obalamy kilka mitów!

Wielu z nas po zakończeniu liceum marzy, aby studiować za granicą. To nowe miejsca, nowi ludzi, nowe wyzwania i lepsze możliwości rozwoju. Jednak wielu uczniów hamuje strach przed wysokimi kosztami i odległością od domu. Czy warto się tego obawiać? Czytaj więcej >>

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda matura pisemna z języka polskiego?

Matura z języka polskiego należy do egzaminów obowiązkowych. Ułatwieniem podczas tegorocznej matury z języka polskiego jest zadanie, które dotyczy napisania rozprawki. Otóż nie ma już tzw. modelu, w który zdający ma trafić ze swoją interpretacją podanego tekstu.

Maturzysta otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z następujących części:

  1. testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,
  2. części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).

Na egzamin z języka polskiego, uczeń ma 170 minut i to od niego zależy, jak rozwiązywanie matury rozłoży sobie w czasie.

Jak wygląda matura ustna z języka polskiego?

Matura ustna z j. polskiego to egzamin składający się z trzech części. Podczas pierwszej części, która trwa piętnaście minut, uczeń przygotowuje się do zaprezentowania swojej wypowiedzi.

W drugiej części (trwa dziesięć minut) maturzysta wygłasza swoją wypowiedź monologową. Później przez ostatnie pięć minut maturzysta rozmawia z komisją egzaminacyjną na zadany temat.

Matura z języka polskiego. Kiedy?

Matura z języka polskiego odbędzie sie 4 maja. O godz. 9:00 rozpocznie się część podstawowa. Z kolei o 14:00 uczniowie napiszą egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Podczas egzaminu uczeń powinien mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem do rozwiązywania zadań z języka polskiego.

Innymi przedmiotami, które mogą znajdować się na sali podczas egzaminu z języka polskiego jest słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny- nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła).

Od kiedy zaczyna się obowiązek szkolny?

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.

Czy na zakończenie jednego z etapów edukacji pojawi się test weryfikujący wiedzę dziecka?

W związku z reformą edukacji znika sprawdzian szóstoklasisty.
Z kolei na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej odbędzie się test sprawdzający
wiedzę uczniów.
Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące, będą zdawali
również maturę według nowych zasad.

Kiedy zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa?

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w:

 

  • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • w klasach I, IV szkoły podstawowej,
  • w klasie VII szkoły podstawowej.

Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie
obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III
i VI w roku szkolnym 2018/2019.