Zaznacz stronę

Nieprzespane noce, zakuwanie całymi dniami oraz stres przedmaturalny mamy już za sobą. Teraz tylko należy wybrać kierunek studiów i witaj dorosły świecie! Może jednak, aż tylko? O czym należy pamiętać w procesie rekrutacji? Ile kosztuje opłata rekrutacyjna. Odpowiedzi na nurtujące Was pytania znajdziecie poniżej.

Matura to nie jedyny przystanek w drodze na wymarzony kierunek. Kolejnym etapem w życiu maturzysty jest rekrutacja. Podczas jej trwania rodzi się wiele pytań i wątpliwości. Jak zatem przejść etap rekrutacji bez dodatkowego stresu? Mamy nadzieję, że poniższy poradnik wam w tym pomoże.

Pamiętajcie również, że każda uczelnia rządzi się swoimi prawami. Funkcjonują one na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym. Uczelnie mają również prawo do przeprowadzenia dodatkowych egzaminów, które są szczególnie praktykowane w szkołach artystycznych oraz wychowanie fizycznego.

Pamiętaj o rejestracji!

Rejestracja na uczelnie publicznie i niepubliczne odbywa się drogą elektroniczną na stronie danej uczelni. Rejestracja Kandydatów na studia odbywa się poprzez system internetowy tzw. IRK. Do systemu IRK możesz się zarejestrować w każdej chwili (dostępny przez całą dobę) i z każdego komputera, do którego podłączony jest internet. Podczas rejestracji kandydat jest zobowiązany wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych, wprowadzić informacje niezbędne w procesie kwalifikacji a przede wszystkim dokonać wyboru studiów. W momencie wyboru kilku kierunków studiów, kandydat na studia musi określić priorytety, czyli dokonać hierarchizacji kierunków, poczynając od tych, na które chciałby zostać przyjęty w pierwszej kolejności. Po rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną na dany kierunek. Informacji o rozpoczęciu rekrutacji trzeba szukać na stronach głównych poszczególnych uczelni.

Wyniki egzaminów maturalnych dla zarejestrowanych absolwentów uczelnia uzyska z Krajowego Rejestru Maturzystów (KReM-u). Wyniki te zostaną automatycznie wpisane na stronie kandydata. Maturzyści z lat wcześniejszych oraz osoby, które nie wyraziły zgody na przekazywanie wyników, powinny wpisać oceny samodzielnie.

Ile to kosztuje?

Każda uczelnia sama ustala koszt opłaty rekrutacyjnej. Jej cena waha się od 80 do 150 zł. Informacje o danych do przelewu, każdy kandydat znajdzie po zalogowaniu się do IRK.

Obniżoną bądź w ogóle zniesiona opłatę rekrutacyjna mają laureaci i  finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ( oczywiście w odniesieniu do kierunków studiów odpowiadających tematyce danej olimpiady).  

Czy mogę odzyskać pieniądze?

Opłata rekrutacyjna jest zwracana w wyjątkowych okolicznościach. Kandydat może ubiegać się o zwrot kosztów w momencie:

  1. kiedy jego rejestracja zostanie unieważniona (w tym braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienia opłaty po terminie);
  2. dokonałeś(-aś) rejestracji na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto;
  3. kierunek/specjalność nie został/a uruchomiony/a z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

Do kiedy trwa rekrutacja?

Uczenie publiczne na studia stacjonarne, jednolite magisterskie oraz studia I stopnia  prowadzą rekrutację do końca lipca br. Z kolei nabór na studia niestacjonarne w większości przypadków ma miejsce do końca sierpnia. Uczelnie niepubliczne przyjmują one zgłoszenia do momentu wypełnienia limitu miejsc. Na wybrane kierunki można się zapisać nawet pod koniec września.

Jestem na liście, co teraz?

W dzisiejszych czasach nie trzeba stać w kilometrowej kolejce, żeby ujrzeć swoje nazwisko na liście osób zakwalifikowanych. W XXI wieku wystarczy wejść na stronę uczelni i zalogować się w systemie rekrutacyjnym.

Bywa również, że w systemie figurujesz na liście rankingowej na 92 miejscu jako osoba zakwalifikowana. Wszystko byłoby cudowne, gdyby nie informacja, że na dany kierunek przewidziano jedynie 80 miejsc. I co teraz? Przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość i czekać aż twoje nazwisko pojawi się w szczęśliwej 80-tce. Dzieje się tak, kiedy osoby, które zdobyły więcej punktów podczas rekrutacji rezygnują z danego kierunku.

To już pewne! Jestem studentem…

Pozostaje jedynie pogratulować. Teraz jedynie musisz się zatroszczyć o to, żeby na czas dostarczyć potrzebne dokumenty. Uczelnie najczęściej wymagają formularza-ankiety, podania wraz z życiorysem, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 3 – 5 fotografii w formacie legitymacyjnym i oryginału świadectwa dojrzałości lub równoważnej mu kopii. Dokumenty składa się najczęściej po ogłoszeniu list rankingowych.

Oryginał czy kopia oto jest pytanie…

Większość uczelni przyjmuje jedynie oryginał lub odpis świadectwa maturalnego. Niektóre szkoły wyższe uznają również kopię świadectwa potwierdzoną przez notariusza, bądź też kserokopię potwierdzoną przez szkołę ponadgimnazjalną, którą ukończył absolwent.

Orzeczenie lekarskie

Większość uczelni wymaga orzeczenia lekarskie podpisanego przez lekarza rodzinnego. Orzeczenie to ma potwierdzić brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym przez kandydata kierunku. Jego druk powinien być dostępny na stronie internetowej uczelni. Jeśli jednak chcesz być studentem Akademii Wychowania Fizycznego będziesz potrzebował   orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy lub lekarza sportowego.

A jeśli się nie udało…

To jeszcze na koniec świata. Pamiętajcie, że na wielu uczelniach prowadzony jest drugi nabór. To szansa dla osób, które nie dostały się podczas pierwszego naboru lub z jakieś przyczyny nie przystąpiły do rekrutacji. Drugi nabór odbywa się w sierpnie i wrześniu.