Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Edward Sapir - liczba pozycji (1)

ur. 26 stycznia 1884, Lębork
zm. 4 lutego 1939, New Haven (Stany Zjednoczone)

Językoznawca i antropolog, również krytyk literacki i muzyczny, a także poeta i kompozytor. Przedstawiciel nurtu strukturalizmu amerykańskiego w językoznawstwie, uczeń Franza Boasa.
Najbardziej znane dokonania Sapira dotyczą przede wszystkim językoznawstwa. Wspólnie ze swoim uczniem Benjaminem Lee Whorfem opracował słynną koncepcję językoznawczą, znaną jako hipoteza Sapira–Whorfa, która mówi, iż każdy język determinuje specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości przez jego użytkowników. Sapir i Whorf poprzez badania nad związkami pomiędzy językiem a postrzeganiem świata położyli podwaliny pod nowy w ówczesnych czasach nurt w językoznawstwie – lingwistykę kognitywną.
Sapir kontynuował badania Ferdinanda de Saussure’a, od którego przejął tezę o podziale języka na dwa systemy – abstrakcyjny zespół reguł i jego fizyczną realizację poprzez mówienie. Wprowadził do językoznawstwa pojęcie fonemu, który określił jako idealną jednostkę dźwiękową specyficzną dla konkretnego języka. Stworzył także pojęcie morfofonemu – szeregu fonemów zastępujących się w różnych kontekstach morfemicznych.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

JęzykJęzyk

Edward Sapir

„Język…” to fascynująca podróż meandrami „mowy”. Prezentuje wciąż aktualne spostrzeżenia o jej naturze oraz niepowtarzalną różnorodność językowych faktów, pochodzących ze wszystkich zakątków świata.

„Język…” to fascynująca podróż meandrami „mowy”. Prezentuje wciąż aktualne spostrzeżenia o jej naturze oraz niepowtarzalną różnorodność językowych faktów, pochodzących ze wszystkich zakątków świata.