Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Elżbieta Szczepańska-Lange - liczba pozycji (1)

ur. w 1937, Warszawa

Polska muzykolog. Studiowała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała początkowo w Polskim Radiu, następnie w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, wreszcie w Instytucie Sztuki PAN jako sekretarz redakcji kwartalnika „Muzyka”. Autorka tomu: „Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 2b: Romantyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850–1900”.
Od późnych lat 70. XX w. uprawiała krytykę muzyczną, publicystykę, była autorką wielu felietonów (niektóre publikowała pod pseudonimem Jan Żak) i esejów o muzyce współczesnej. Zamieszczała je na łamach dwutygodnika „Ruch Muzyczny”. Wcześniej pisywała do tygodnika „Współczesność”. Po roku 2000 sporadycznie publikowała w „Tygodniku Powszechnym”, w miesięczniku „Lamus” (Gorzów Wlkp.), ostatnio współpracuje z dwumiesięcznikiem „Midrasz” – gdzie niedawno ukazały się jej edycje listów wybitnego skrzypka polskiego Pawła Kochańskiego. W 2007 r. została laureatką Nagrody Związku Kompozytorów Polskich za całokształt piśmiennictwa.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia muzyki polskiej. Tom V...Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm...

Elżbieta Szczepańska-Lange

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.