Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Serie

Rodzaje publikacji

Format

Halina Krukowska - liczba pozycji (1)

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, założycielka i wieloletni kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Inicjatorka i redaktor naczelna serii „Czarny Romantyzm". Interesowała się zwłaszcza ciemną stroną istnienia w poezji romantycznej, związkami poezji i nocy, wyobraźnią romantyków. Jest autorką m.in. „Ciemnej strony istnienia w poemacie Malczewskiego", „Czarnego romantyzmu Goszczyńskiego", „Nocnego universum w myśli romantycznej Zygmunta Krasińskiego".

Widok:
Na stronie:
Ebook

Noc romantycznaNoc romantyczna

Halina Krukowska

Historia obrazów nocy i ich znaczenia w dziełach polskich romantyków: „Marii” Antoniego Malczewskiego, „Zamku kaniowskim” Seweryna Goszczyńskiego, „Konradzie Wallenrodzie” i „Dziadach” Adama Mickiewicza.

Historia obrazów nocy i ich znaczenia w dziełach polskich romantyków: „Marii” Antoniego Malczewskiego, „Zamku kaniowskim” Seweryna Goszczyńskiego, „Konradzie Wallenrodzie” i „Dziadach” Adama Mickiewicza.