Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Hanna Gosk - liczba pozycji (1)

Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2004 r. Od 2007 r. zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego. W kadencji 2008–12 była przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Od 2006 r. kieruje zorganizowaną przez siebie Pracownią Antropologicznych Problemów Literatury w tymże Instytucie. W latach 1998–2006 przez dwie kadencje była kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Polonistyki UW. W 2009 r. powołała do istnienia sieć naukową pod nazwą Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, w której uczestniczą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytety Wrocławski, Gdański i Szczeciński.
Odbyła wiele podróży naukowych, zawodowych i studyjnych do Wielkiej Brytanii oraz USA, gdzie pracowała jako lektor języka i kultury polskiej, visiting profesor, wykładowca najnowszej literatury polskiej. Prowadzi współpracę naukową ze slawistami z uniwersytetów w Chicago i Vancouver.
Do jej zainteresowań badawczych należą szeroko pojęte procesy historycznoliterackie, wielki modernizm i okres ponowoczesności, literatura dokumentu osobistego, zmiany zachodzące w prozie polskiej po roku 1989 oraz nowe metodologie w podejściu do literatury współczesnej z akcentem na ujęcia antropologiczne i postkolonialne.
Wydała wiele książek autorskich, m.in.: „W kręgu «Kuźnicy». Dyskusje literackie lat 1945–1948” (1985), „Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1956 roku” (1992), „Opowieści «skolonizowanego/kolonizatora». W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku” (2010). Redagowała prace zbiorowe z zakresu literaturoznawstwa. Publikuje w specjalistycznej prasie polskiej i zagranicznej.

Widok:
Na stronie:
Autor:
Ebook

Opowieści „skolonizowanego/kolon...Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”

Hanna Gosk

Nowatorskie spojrzenie na literaturę polską jako wynik historycznych zależności – zaborowych, okupacyjnych, socrealistycznych w analogii do myśli humanistycznej z kręgu postcolonial studies.

Nowatorskie spojrzenie na literaturę polską jako wynik historycznych zależności – zaborowych, okupacyjnych, socrealistycznych w analogii do myśli humanistycznej z kręgu postcolonial studies.