Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Heinrich von Stietencron - liczba pozycji (1)

Emerytowany profesor indologii i religioznawstwa na Uniwersytecie w Tübingen. Członek Heidelberdzkiej Akademii Nauk, w latach 1980–1993 działał w Zarządzie Niemieckiego Towarzystwa Badaczy Dziejów Religii. Autor licznych publikacji z zakresu dziejów religii i religioznawstwa.

Widok:
Na stronie:
Ebook

HinduizmHinduizm

Heinrich von Stietencron

Monografia dająca przegląd ponad 3000 lat tradycji religijnej, od religii wedyjskiej do nowoczesnego hinduizmu. Objaśnia teksty święte i prezentuje głównych bogów z hinduistycznego panteonu.

Monografia dająca przegląd ponad 3000 lat tradycji religijnej, od religii wedyjskiej do nowoczesnego hinduizmu. Objaśnia teksty święte i prezentuje głównych bogów z hinduistycznego panteonu.