Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Helena Łuczywo - liczba pozycji (1)

ur. 18 stycznia 1946, Warszawa

Dziennikarka prasowa, działaczka opozycyjna, wraz z Adamem Michnikiem powołała do istnienia „Gazetę Wyborczą”. Córka działaczy komunistycznych Ferdynanda Chabera i Doroty (Debory) z domu Guter. Ukończyła Wydział Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała też anglistykę. Uczestniczyła w strajkach studenckich w 1968 r. Zaangażowana w działalność opozycyjną. W 1977 r. współzakładała pismo „Robotnik”, do 1981 r. należała do jego redakcji. W 1981 r. była redaktor naczelną Agencji Prasowej „Solidarność”, pracowała też dla „Daily Telegraph”. W latach 1982–1989 redagowała „Tygodnik Mazowsze”, największe pismo NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. uczestniczyła ze strony opozycyjnej w obradach Rady ds. Mediów Okrągłego Stołu.
W 1989 r. była jedną z osób zakładających „Gazetę Wyborczą”, w której objęła stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Do 2004 r. wiceprezes zarządu Agory. W lutym 2009 r. przeszła na emeryturę.
W 1986 r. otrzymała nagrodę Radcliffe’s Bunting Institute Peace Fellowship, a w 1989 r. – Harvard University Niemann Foundation Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism. W 1999 r. została wyróżniona Knight International Press Fellowship Award.

Widok:
Na stronie:
Ebook

JacekJacek

Anna Bikont

Człowiek-legenda, wrażliwy społecznik, charyzmatyczny polityk, który cieszył się największym zaufaniem społecznym w historii III Rzeczpospolitej. Inicjator słynnej „kuroniówki”, wielbiciel niebieskich koszul. O swoim przyjacielu – Jacku Kuroniu – opowiadają Anna Bikont i Helena Łuczywo.

Jacek Anna Bikont Wydawca: Agora SA MOBI + EPUB (w wersji papierowej 744 strony)

Człowiek-legenda, wrażliwy społecznik, charyzmatyczny polityk, który cieszył się największym zaufaniem społecznym w historii III Rzeczpospolitej. Inicjator słynnej „kuroniówki”, wielbiciel niebieskich koszul. O swoim przyjacielu – Jacku Kuroniu – opowiadają Anna Bikont i Helena Łuczywo.