Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Henryk Grabowski - liczba pozycji (1)

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. Członek Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Kultury Fizycznej PAN. Wykłada teorię wychowania fizycznego i metodologię badań naukowych. Jest autorem licznych prac z teorii wychowania fizycznego i pedeutologii. Wydał m.in.: „Procesy selekcji na studia wychowania fizycznego” (1973), „Studia a sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uczelni wychowania fizycznego” (1977), „O kształceniu i wychowaniu fizycznym” (1987), „Teoria fizycznej edukacji” (1997 i 1999), „Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym” (2000), „Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli” (2004), „Miscellanea, czyli Rzeczy rozmaite” (2007), a także książki zbiorowe: „Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego” (1993), „Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej” (1996), „Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej” (2002).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wykłady z metodologii badań empi...Wykłady z metodologii badań empirycznych

Henryk Grabowski

Zbiór podstawowych informacji z metodologii badań różnych dziedzin nauk empirycznych skierowany głównie do studentów kierunków turystycznych i rekreacyjnych.

Zbiór podstawowych informacji z metodologii badań różnych dziedzin nauk empirycznych skierowany głównie do studentów kierunków turystycznych i rekreacyjnych.