Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Henryk Izydor Rogacki - liczba pozycji (1)

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższego Zawodowego Studium Teatralno-Literackiego Wydziału Reżyserii PWST im. A. Zelwerowicza. Wieloletni kustosz Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Z warszawską szkołą teatralną związany od 1974 r. W kadencji 2008-2012 prorektor Akademii Teatralnej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autor m.in. książek „Żywot Przybyszewskiego” (1987), „Leon Schiller. Człowiek i teatr” (1995), „Mgła i zwierciadło” (2001), artykułów i recenzji drukowanych na łamach „Teatru”, „Dialogu”, „Kronosa” i „Aspiracji” oraz rozpraw i esejów publikowanych w tomach zbiorowych, np. „W kręgu teatru monumentalnego” (2000), „Czytanie Szekspira” (2004), „Teatr Kazimierza Dejmka” (2010).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Sceny z życia scenySceny z życia sceny

Henryk Izydor Rogacki

Wybór tekstów historycznoteatralnych i krytycznych autora z lat 1969–2011 publikowanych w czasopismach, katalogach wystaw, wydawnictwach teatralnych, książkach zbiorowych i tomach pokonferencyjnych.

Wybór tekstów historycznoteatralnych i krytycznych autora z lat 1969–2011 publikowanych w czasopismach, katalogach wystaw, wydawnictwach teatralnych, książkach zbiorowych i tomach pokonferencyjnych.