Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 1595–1696

Format:
0,00 zł
Do schowka

Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 1595–1696 - Opis

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Zakres chronologiczny pracy obejmuje około stu lat, od 1595 do 1696 roku. Początek tego okresu wyznacza dokonana przez Zygmunta III Wazy reorganizacja jego kapeli, w wyniku której na dwór królewski przybyły dwie pierwsze duże grupy muzyków włoskich. Działalność w zespole królewskim tych i wielu innych Włochów, werbowanych zwłaszcza na życzenie Zygmunta III i jego syna Władysława IV, w zasadniczy sposób wpłynęła na pozom i kierunki przemian w muzyce tworzonej w Rzeczypospolitej w XVII wieku. Za datę zamykającą zakres czasowy książki przyjęty został rok śmierci Jana III Sobieskiego, ostatniego spośród tzw. „królów rodaków”; jego śmierć symbolicznie kończy XVII wiek w historii kultury polskiej. Przedmiotem książki – jak pisze autorka we wstępie – nie jest „muzyka polska", ale muzyka (i szerzej – kultura muzyczna) w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jeżeli chodzi o analizowany repertuar, w zakresie pracy znalazły się powstałe na tym terenie kompozycje autorstwa muzyków różnego pochodzenia. Ich twórcami, obok Włochów oraz muzyków przybyłych z krajów niemieckich, byli kompozytorzy miejscowi, a wśród nich Mikołaj Zieleński, Adam Jarzębski, Bartłomiej Pękiel, Marcin Mielczewski, Jacek Różycki, Damian Stachowicz, Stanisław Sylwester Szarzyński i wielu innych. Z uwagi na zachowane źródła i istniejący stan badań, w książce najwięcej miejsca poświęcono omówieniu religijnych kompozycji tworzonych dla kościołów katolickich, uwzględniając jednak, w różnym wymiarze, muzykę innych obecnych w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej wyznań, twórczość popularną różnych stanów i grup etnicznych, a także powstałe i znane na tym terenie piśmiennictwo teoretyczno-muzyczne. Przedstawiona została organizacja życia muzycznego, poruszone problemy związane z nauką muzyki, omówione dzieje kapel, chórów, muzyków i ich zrzeszeń, kwestie dotyczące sposobów gromadzenia repertuaru i zaopatrywania się w instrumenty oraz patronatu muzycznego i funkcji muzyki w życiu społeczeństwa.
Strukturę książki tworzą dwie zasadnicze części poprzedzone wstępem i zamknięte bibliografią. Na partię wprowadzającą składają się Wstęp, w którym zostały podane podstawowe informacje dotyczące terytorium, składu narodowościowego i wyznaniowego oraz kulturalnych centrów Rzeczypospolitej w u schyłku XVI i w XVII wieku, oraz chronologicznie zestawienie najważniejszych w tym okresie wydarzeń muzycznych, politycznych i kulturalnych, w Rzeczypospolitej oraz w Europie. Część pierwsza, zatytułowana „Kultura muzyczna w Rzeczypospolitej w XVII wieku”, obejmuje cztery rozdziały. Także na część drugą książki, pt. „Twórczość muzyczna i teoretyczno-muzyczna w Rzeczypospolitej w XVII wieku”, składają się cztery rozdziały. Książkę zamyka bardzo obszerna bibliografia, zawierająca nie tylko artykuły naukowe, książki, słowniki, katalogi i edycje tekstów literackich z epoki, ale też bardzo użyteczny wykaz nowych wydań źródłowo-krytycznych i faksymilowych korpusów repertuarowych oraz utworów muzycznych poszczególnych kompozytorów, którzy tworzyli w Rzeczypospolitej w omawianym czasie.

Cykl wydawniczy „Historia Muzyki Polskiej” składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład cyklu, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.
To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który w naukowy sposób opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000.

Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 1595–1696 - Informacje szczegółowe

Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
Rok pierwszej publikacji książkowej:
2014
ISBN:
978-836-363-193-2
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
2 (epub, mobi)
Rozmiar plików do pobrania:
epub 60,51 MB / mobi 153,28 MB

Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 1595–1696 - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 2: Barok 16...

Alina Mądry

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowie...

Jerzy Morawski

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 2: Średniowie...

Katarzyna Morawska

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom IV...Historia Muzyki Polskiej. Tom IV: Klasycyzm 1750–1830

Alina Nowak-Romanowicz

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 1: Romantyzm...

Zofia Chechlińska

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem...

Zofia Helman

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 2a: Romantyzm...

Irena Poniatowska

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Ebook

Historia muzyki polskiej. Tom V...Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm...

Elżbieta Szczepańska-Lange

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, część 1: Współcze...

Krzysztof Baculewski

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Ebook

Ucho i umysłUcho i umysł

Anna Chęćka-Gotkowicz

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Informacje o formacie
ePUB zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Książki tworzone w tym formacie nie mają podziału na strony. Główną zaletą publikacji ePUB jest automatyczne dopasowanie się do szerokości ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane. Dzięki temu przewijamy tekst tylko w górę lub w dół. Format ten sprawdza się w urządzeniach mobilnych, wyposażonych zazwyczaj w niewielki ekran.

Można go przeczytać na:
- e-czytniku,
- tablecie *,
- smartphonie *,
- komputerze **.

* z zainstalowaną aplikacją obsługującą pliki typu ePUB
- dla systemu Android (Publio, Aldiko, Bluefire Reader)
- dla systemu iOS (Publio, iBooks, Stanza, Bluefire Reader)

** z zainstalowanym programem obsługującym pliki typu ePUB (np. Adobe Digital Editions, Calibre)


UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.
Informacje o formacie
MOBI zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Najlepszy format na Kindle!

E-book w formacie MOBIPOCKET można pobrać przede wszystkim na czytnik Kindle.
Czytanie książek w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone, komputer) jest możliwe, pod warunkiem że zostaną one wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, np. Kindle for PC, MobiPocket Reader.

UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.