Ebook

Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850–1900

Format:
0,00 zł
Do schowka

Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850–1900 - Opis

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

„Pierwsza część książki poświęcona jest warszawskiemu teatrowi operowemu, gdyż stanowił on bez wątpienia główne centrum życia muzycznego XIX-wiecznej Warszawy. Z pełną świadomością przedstawiłam fragment jego dziejów w perspektywie politycznej, ponieważ aż do ostatecznego wycofania się Rosjan z Warszawy podlegał on we wszystkich sprawach – przede wszystkim repertuaru i obsad – najwyższym namiestnikom carskim, a od 1876 r. – generałom-gubernatorom. W Teatrze Wielkim funkcjonowała opera włoska, dzięki której Warszawa mogła poznać część repertuaru scen zagranicznych. Ze znacznym opóźnieniem wszedł na warszawską scenę Wagner, i to jedynie we wczesnych swych dziełach. Opera włoska, okresowo nie zauważana przez recenzentów polskich, trzymała się mimo to dobrze: popierały ją nie tylko władze, lecz i część publiczności polskiej (tej z wyższych sfer). Opera polska, o której podtrzymanie jako jednego z kilku zaledwie obszarów żywego słowa polskiego walczyły pokolenia krytyków muzycznych, miała w II połowie XIX w. dwa okresy rozkwitu. Pierwszy, rozpoczęty w 1858 r. prapremierą czteroaktowej «Halki» Moniuszki, zakończył się jeszcze przed śmiercią kompozytora. Po raz drugi odrodzenie opery polskiej dokonało się dzięki współpracy reżysera Józefa Chodakowskiego i młodego dyrygenta Emila Młynarskiego. Polityczne tło owego odrodzenia to łaskawość zastępcy generała-gubernatora warszawskiego, księcia Aleksandra Oboleńskiego. Zezwolił on znakomitemu dyrygentowi włoskiemu C. Trombiniemu na wystawienie «Goplany» Władysława Żeleńskiego (1898), co stało się niemal świętem narodowym. Wielkim wydarzeniem była również prapremiera «Widm» Moniuszki, po raz pierwszy pokazanych nie jako kantata, lecz jako imponujące rozmachem i wizjonerską mise-en-scène widowisko.
W części poświęconej operze nie sposób było pominąć faktu, że była to epoka gwiazd. Stąd sporo miejsca zajmują gościnne występy Marceliny Sembrich-Kochańskiej czy zapomnianego dziś wybitnego tenora Władysława Mierzwińskiego, z jego sławnym wysokim „c”. Ku końcowi wieku królowali na scenie warszawskiej Mattia Battistini, największy baryton epoki, zjawiskowa śpiewaczka ukraińska Salomea Kruszelnicka, jej spolszczony rodak Aleksander Myszuga – uwielbiany przez publiczność warszawską jako wykonawca partii Moniuszkowskich – następnie Janina Korolewiczówna. Scena warszawska końca wieku słyszała także Bandrowskiego, Carusa, Anselmiego, bardzo rzadko – braci Reszke.
Druga cześć książki, poświęcona koncertom, ma formę mniej spójną. Przecinają się tu bowiem podziały dokonywane wg różnych kryteriów. Jednym z nich jest podział instytucjonalny; osobno przedstawione są więc koncerty Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Teatru Wielkiego i podlegających jego dyrekcji Sal Redutowych, czy wreszcie Doliny Szwajcarskiej, letniego salonu muzycznego miasta. Dzięki orkiestrom niemieckim, które się tutaj pojawiały nawet w okresie walki z Hakatą, słuchacze poznawali współczesny poważny repertuar symfoniczny, jak też fragmenty dramatów muzycznych Wagnera.
Innym, niezwykle ważnym kryterium są ówczesne formy koncertów i ogromna przewaga wśród nich niemal nieznanych dziś swego rodzaju quodlibetów, gdzie obowiązkowo do występów instrumentalnych dodawano wokalne, a utwory solowe przedzielano np. kameralnymi, często dodając do tego taniec, deklamację względnie nawet żywe obrazy. Recital pojawił się stosunkowo późno (jednym z jego pionierów był Józef Wieniawski), a recital chopinowski – jeszcze później. Nawet światli krytycy muzyczni źle znosili półtoragodzinny koncert złożony z utworów jednego kompozytora, nawet jeśli to był Chopin.
Sporo miejsca zajmują w książce ponawiane co kilka lat próby utworzenia «swojskiej» orkiestry, zawsze jednak kończące się mniej lub bardziej spektakularną klęską.
Sytuacja zmieni się diametralnie wraz z powstaniem, w 1901 r., Filharmonii Warszawskiej – o czym opowiada ostatni rozdział. Dodać należy że w Warszawie koncertowali w II połowie XIX w. legendarni dziś muzycy, jak Hans von Bülow, Eugen d’Albert, Antoni i Mikołaj Rubinsteinowie, Pablo Sarasate, Eugène Yssayë i wielu innych.
Wszystkie opisane wydarzenia pokazane są przez pryzmat krytyki muzycznej, z której starałam się wybrać teksty najbardziej charakterystyczne dla epoki i pisane przez najlepszych autorów. Mówią one często więcej, niż suchy opis wydarzeń czy zestawienia repertuaru” – Autorka

Cykl wydawniczy „Historia Muzyki Polskiej” składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład cyklu, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.

Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850–1900 - Informacje szczegółowe

Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
Rok pierwszej publikacji książkowej:
2014
ISBN:
978-836-363-192-5
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
2 (epub, mobi)
Rozmiar plików do pobrania:
epub 1,08 MB / mobi 4,07 MB

Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850–1900 - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 2a: Romantyzm...

Irena Poniatowska

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom IV...Historia Muzyki Polskiej. Tom IV: Klasycyzm 1750–1830

Alina Nowak-Romanowicz

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 1: Romantyzm...

Zofia Chechlińska

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem...

Zofia Helman

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, część 1: Współcze...

Krzysztof Baculewski

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowie...

Jerzy Morawski

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 2: Średniowie...

Katarzyna Morawska

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 15...

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 2: Barok 16...

Alina Mądry

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Ebook

Ucho i umysłUcho i umysł

Anna Chęćka-Gotkowicz

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Informacje o formacie
ePUB zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Książki tworzone w tym formacie nie mają podziału na strony. Główną zaletą publikacji ePUB jest automatyczne dopasowanie się do szerokości ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane. Dzięki temu przewijamy tekst tylko w górę lub w dół. Format ten sprawdza się w urządzeniach mobilnych, wyposażonych zazwyczaj w niewielki ekran.

Można go przeczytać na:
- e-czytniku,
- tablecie *,
- smartphonie *,
- komputerze **.

* z zainstalowaną aplikacją obsługującą pliki typu ePUB
- dla systemu Android (Publio, Aldiko, Bluefire Reader)
- dla systemu iOS (Publio, iBooks, Stanza, Bluefire Reader)

** z zainstalowanym programem obsługującym pliki typu ePUB (np. Adobe Digital Editions, Calibre)


UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.
Informacje o formacie
MOBI zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Najlepszy format na Kindle!

E-book w formacie MOBIPOCKET można pobrać przede wszystkim na czytnik Kindle.
Czytanie książek w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone, komputer) jest możliwe, pod warunkiem że zostaną one wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, np. Kindle for PC, MobiPocket Reader.

UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.